Close

29/06/2016

Utsatt ansettelse av adm.dir.

Under styrets sak 52/2016  30. juni 2016 står det ansettelse av administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF.

Ansettelsesutvalget hadde mandag møte, og kom fram til at de har behov for noe mer tid for å komme frem til en anbefaling til styret.

I torsdagens styremøte vil det bli gitt en orientering om status i saken.

Ansettelsen vil foretas i et ekstraordinært styremøte når endelig anbefaling foreligger.