Close

26/03/2017

Utvikling

Les ukas blogg fra administrerende direktør Kjetil M. Istad.

Jeg fikk med meg to svært interessante seminarer denne uken. Den ene var i egen regi, en leverandørkonferanse som vår divisjon for legemidler avholdt. Den andre var i regi av Sykehuspartner HF, også med fokus på leverandørene.

Et spennende likhetstrekk er hvor viktig effektiv logistikk er i våre anskaffelser! Alle varer som vi etablerer avtaler for, skal forflytte seg fra en produsent et eller annet sted på kloden, og gjennom mange ledd, ende opp på våre sykehus. Gjerne i hendene på en lege eller sykepleier, til nytte for en pasient. Dette er likt enten det er legemidler eller operasjonsfrakker.

En god styring og kontroll på denne kjeden av ulike aktører og hendelser, er viktig for at disse viktige varene når frem til våre fagfolk i tide. Når de ikke frem, kan konsekvensen være at sykehusene ikke kan levere den helsetjenesten som er forventet. Det ønsker både leverandører og innkjøpere å unngå, og må jobbe sammen med logistikkansvarlige for å lykkes med.

Jeg er glad for at vi har et åpent og godt forhold til våre leverandører, slik at det oppleves som en god erfaring å delta på seminarer som dette. Det kommer  leverandøren til gode å være flinke på logistikk, for her ligger det både potensial for kostnadsreduksjoner, og helt klart en mulighet til å vise kunden sin seriøsitet gjennom å oppvise god kontroll på egen verdikjede.

Det høres kanskje ut som en floskel, «å gjøre hverandre gode», men slike seminarer gjennomfører vi utelukkende for dette formål. Som bindeledd mellom sykehusenes fagmiljøer og leverandørmarkedet ønsker vi å levere verdi, ved nettopp å forberede og utvikle våre leverandører til å levere så godt som mulig. Og leverandører som leverer godt vil over tid ha en sunn økonomi.

Styret fikk en omvisning i lokalene i Vadsø under styremøtet denne uka.

Sunn økonomi var også et tema i denne ukes styremøte i vårlige Vadsø. Vi fikk på plass budsjett for 2017, og det er jeg glad for. Men budsjett er bare et verktøy for å styre økonomien. Økonomistyring foregår hver dag, på mange plan i en organisasjon. Med et budsjett blir det litt enklere å vite mer nøyaktig hva en styrer mot. Budsjett i en oppstartsbedrift er ikke helt enkelt fordi en er mer uviss i forhold til hva slags utfordringer denne organisasjonen møter, og hva slags muligheter som åpner seg på veien.

Men nå er budsjettet satt, vi har et tydelig oppdrag fra eier, så nå skal vi levere, ikke bare varene, men alle de tjenester som forventes av oss. Vi skal fortsette å jobbe med markedet og drive leverandør- og markedsutvikling, og jeg er sikker på at markedet og omverden vil bidra til å utvikle oss. Sånn må det være!

Jeg kan ikke love at sommeren fortsetter (20 grader i Oslo i dag!), men egen utvikling ruller videre til uken hvor vi skal ha et spennende ledermøte og litt senere i uken er vi vertskap for møte i EHPPA, European Health Public Procurement Alliance, som vi er medlem av. Her forventer vi europeiske impulser på innkjøpsområdet.

God uke!