Close

07/03/2018

Vellykket dialog på Gardermoen

30 minutter stod til rådighet da leverandører og innkjøpere møttes til speedates.

30 minutter stod til rådighet da leverandører og innkjøpere møttes til speedates.

Sykehusinnkjøp HF sin aller første dialogkonferanse ble godt mottatt blant de besøkende leverandørene.

Rundt 400 deltagere fra både leverandørindustrien og innkjøpssiden i Sykehusinnkjøp møtte opp på dialogkonferansen, som ble arrangert på Gardermoen denne uka. Der fikk deltagerne blant annet presentert Sykehusinnkjøp sine anskaffelsesplaner for 2018, med et særlig fokus på seks kategorier.

Men målet med konferansen var også å skape en god arena for dialog mellom leverandørbransjen og innkjøperne, en mulighet for leverandørene å bli bedre kjent med Sykehusinnkjøp.

I tillegg til flere interessante foredrag, var det derfor lagt opp til to dager med formelle og uformelle møter for å utveksle tanker og ideer. Og mange av de besøkende kom med gode tilbakemeldinger under arrangementet.

– Jeg er veldig positivt innstilt til konferansen. Dialog er det som skal til for at vi skal få til det beste mellom bruker og leverandør, sier daglig leder Svend Reiten i Codan Norge AS.

På speeddate

Som en del av programmet var det lagt opp til speeddating mellom leverandører og innkjøpere. Her var det satt av 30 minutters en til en-møter hvor man hadde muligheten til å diskutere sine fagfelt. Til sammen var det booket 473 speeddater i løpet av de to dagene konferansen varte.

Mange leverandører og innkjøpere benyttet muligheten til en til en møter.

Mange leverandører og innkjøpere benyttet muligheten til en til en møter.

– Det gir muligheten til direkte kontakt med innkjøper og hvor vi kan diskutere konkrete saker. Det ser vi frem til, sier Reiten på vei inn til sin første date.

Også de besøkende fra Medistim Norge AS syntes muligheten til direkte kontakt med innkjøpere i Sykehusinnkjøp var nyttig.

– Det er positivt. Ved å komme i dialog får vi vite litt om hva de forventer av oss, samtidig som vi kan si litt om hva vi tenker, sier Anne Vaaler, og får støtte fra sin kollega Ole Jørgen Robsrud.

– Det er bra å treffe folkene som man vanligvis bare ser på papiret eller snakker med på telefonen. Det er mange nyttige temaer har blitt tatt opp i løpet av disse to dagene, sier han.

Høie håper på innovasjon

Dag to besøkte også helse- og omsorgsminister Bent Høie konferansen. Han er opptatt av innovasjon innen helsesektoren, og håper at samtalene mellom innkjøpere og leverandører på Gardermoen kan bidra til det.

Helseminister Bent Høie besøkte Sykehusinnkjøp sin innkjøpskonferanse.

Helseminister Bent Høie besøkte Sykehusinnkjøp sin innkjøpskonferanse.

– Jeg tror de dagene dere har sammen her nå er viktige skritt mot mer innovasjon og bedre helse. Jeg håper at dere bruker disse dagene godt, og at det oppstår mange gode kontakter og mange gode ideer, som norske pasienter og de som jobber i helsetjenesten kan ha stor glede fremover, sa helseministeren i sin innledning.

Kommer gjerne tilbake

Året dialogkonferanse er altså den aller første Sykehusinnkjøp arrangerer. Og flere av tilbakemeldingene fra leverandørene er at de gjerne ser konferansen som et årlig arrangement.

– Vi ser frem til neste års dialogkonferanse, sier Svend Reiten i Codan Norge AS.

One Comment on “Vellykket dialog på Gardermoen

[…] På Sykehusinnkjop.no er både Medistim og Codan intervjuet […]

Comments are closed.