Close

08/10/2017

Viktigheten av godt språk

Les ukas blogg fra administrerende direktør Kjetil M. Istad.

Språk er viktig. Spesielt i organisasjoner med flere kontorer rundt om i landet, som for eksempel Sykehusinnkjøp HF. Denne uken leste jeg en artikkel i Dagens Medisin, som fikk meg til å reflektere litt selv hvordan språket jeg bruker er, og hvordan det blir oppfattet.

Det er vel litt slik når en har jobbet lenge innenfor en bransje, innenfor en type organisasjon, at eget språk blir farget av «stammespråket» som råder. Blir man forstått, er det kanskje ikke så farlig med litt stammespråk.

Men vet man egentlig at mottaker virkelig tar innover seg hva man selv forsøker å kommunisere? Det er vel en grunn til at jeg liker å bruke bilder når jeg skal diskutere noe vanskelig. Og da snakker jeg ikke om metaforiske bilder, nei, helt konkrete «tegne på tavla»-bilder. Da kan du peke og forklare hva du mener. Men fortsatt er det ikke sikkert at mottaker tar helt innover seg hva du mener, fordi man kanskje forstår bildet annerledes, eller har andre referanserammer.

Så dette er vanskelig. Det er ikke lett å gjøre seg 100 prosent forstått! Og når det gjelder språk er jeg ingen ekspert, men jeg er opptatt av at andre skal forstå hva jeg mener når jeg har noe på hjertet. Jeg har blitt mer bevisst på hvordan jeg ordlegger meg. For jeg er helt enig med Lars Kittilsen, som skriver i sin artikkel at språk, eller mer riktig, et utydelig språk, skaper avstand. Avstand til mottakere av budskap er det siste jeg ønsker i min organisasjon, og mellom denne organisasjonen og andre.

En skikkelig test på språk og forståelse får vi når vi introduserer matriseorganisasjon i Sykehusinnkjøp. Se styresak 78-2017 her. Grunnen til vårt behov for en matrise, er at vi må både ivareta sykehusene der de er, og etablere samarbeid på tvers i egen organisasjon. Vi må utnytte den kompetansen vi totalt sett har, som igjen vil skape en verdi for sykehusene.

Et fattig forsøk på å unngå misforståelser og unngå en slik avstand, er å åpne for spørsmål, og gjenta og omforme svar, får så å spørre om det ble tydeligere. Ærlighet rundt hva man forstår og ikke forstår er her avgjørende. Jeg ønsker meg en kultur der det er naturlig å spørre, der ledere tar seg tid til å omformulere og tegne bilder på veggen, til mottaker føler at spørsmålet er besvart på en slik måte at det er forståelig. Det betyr ikke at man skal trenge å være enig, men da vet man iallfall med sikkerhet hva man er uenig om, og det tenker jeg er sunt.

Til uken skal styret møtes i Vadsø for styreseminar og styremøte. Jeg håper at vi har klart å være tydelige i våre styresaker, og gleder meg til å svare på spørsmål, omformulere og tegne på tavla for å skape en felles forståelse. Jeg skal selvsagt fortsette å jobbe med eget språk, men det er nok et prosjekt som ikke ferdigstilles med det første.

Ha en god uke!