Ambulansebiler

Nasjonal anskaffelse

Avtalen skal gjelde fra vinteren 2019/2020. 

Anskaffelsen gjelder kjøp av ambulansebiler.

Kontaktperson Sykehusinnkjøp

Portrett

Kristian Hellesø

prosjektleder 
kristian.helleso@sykehusinnkjop.no
+47 473 12 044


Fremdriftsplan

Anskaffelsen ble utlyst  juni 2019.

Evaluering er gjennomført  september 2019.

Spesialistgruppe

  • Jann Ødegård, Helse Nord
  • Jon-Ola Wattø, Helse Midt-Norge
  • Knut Sæbbe, Helse Nord
  • Lars Erik Sjømæling, Helse Midt-Norge
  • Lars Solhaug, Helse Sør-Øst
  • Ronald Rolfsen, Helse Sør-Øst
  • Svein Jensen, Helse Vest
  • Arne Skjæveland, Helse Vest
  • Trond Mørk, Helse Sør-Øst