Ambulansebiler

Nasjonal anskaffelse

Denne anskaffelsen er avlyst. Ny konkurranse er iverksatt.

Anskaffelsen gjelder kjøp av ambulansebiler.

Kontaktperson Sykehusinnkjøp

Portrett

Kjetil Sønvisen

Prosjektleder 
kjetil.sonvisen@sykehusinnkjop.no
+47 414 10 930


Portrett

Bjørn Richard Pedersen

advokatfullmektig 
bjorn.pedersen@sykehusinnkjop.no
+47 911 78 275

Fremdriftsplan

Forventet utlysningstidspunkt er mai 2018.

Forventet tidspunkt for evaluering er oktober 2018.

Her finner du anskaffelsen i Doffin.

Spesialistgruppe

  • Jann Ødegård, Helse Nord
  • Jon-Ola Wattø, Helse Midt-Norge
  • Knut Sæbbe, Helse Nord
  • Lars Erik Sjømæling, Helse Midt-Norge
  • Lars Solhaug, Helse Sør-Øst
  • Ronald Rolfsen, Helse Sør-Øst
  • Svein Jensen, Helse Vest
  • Arne Skjæveland, Helse Vest
  • Trond Mørk, Helse Sør-Øst