Nasjonal anskaffelse

Ambulansebiler

Avtalen skal gjelde fra høsten 2020.

Anskaffelsen gjelder kjøp av ambulansebiler under 3,5 tonn med diesel og drift på begge akslinger og automatgir.

Kontaktperson Sykehusinnkjøp

Portrett

Kristian Hellesø

prosjektleder 
kristian.helleso@sykehusinnkjop.no
+47 473 12 044


Fremdriftsplan

Anskaffelsen ble utlyst  mai 2020.

Evaluering skal gjennomføres høsten 2020.

Spesialistgruppe

  • Jann Ødegård, Helse Nord
  • Jon-Ola Wattø, Helse Midt-Norge
  • Knut Sæbbe, Helse Nord
  • Lars Erik Sjømæling, Helse Midt-Norge
  • Lars Solhaug, Helse Sør-Øst
  • Ronald Rolfsen, Helse Sør-Øst
  • Svein Jensen, Helse Vest
  • Arne Skjæveland, Helse Vest
  • Trond Mørk, Helse Sør-Øst