Ambulansebiler

Nasjonal anskaffelse

Avtalen skal gjelde fra 15. januar 2019 til 14. januar 2021.

Anskaffelsen gjelder kjøp av ambulansebiler og blir gjennomført som åpen anbudskonkurranse.

Kontaktperson Sykehusinnkjøp

Kjetil Sønvisen

prosjektleder anskaffelser
kjetil.sonvisen@sykehusinnkjop.no
+47 414 10 930

Portrett

Bjørn Richard Pedersen

advokatfullmektig
bjorn.pedersen@sykehusinnkjop.no
+47 911 78 275

Portrett


Fremdriftsplan

Forventet utlysningstidspunkt er mai 2018.

Forventet tidspunkt for evaluering er oktober 2018.

Her finner du anskaffelsen i Doffin.

Spesialistgruppe

  • Jann Ødegård, Helse Nord
  • Jon-Ola Wattø, Helse Midt-Norge
  • Knut Sæbbe, Helse Nord
  • Lars Erik Sjømæling, Helse Midt-Norge
  • Lars Solhaug, Helse Sør-Øst
  • Ronald Rolfsen, Helse Sør-Øst
  • Svein Jensen, Helse Vest
  • Arne Skjæveland, Helse Vest
  • Trond Mørk, Helse Sør-Øst