Avfallshåndtering

Gjelder for Helse Nord og Helse Midt-Norge

Avtalen skal gjelde fra 1. september 2019.

Anskaffelsen gjelder avfallshåndtering, og skal gjennomføres som åpen anbudskonkurranse.

Kontaktperson Sykehusinnkjøp

Vanjeet Chatwal

forhandlingssjef og kategorisjef bygg og eiendom
vanjeet.chatwal@sykehusinnkjop.no
+47 457 97 743

Portrett

Sigrid Næss Ebbesen

rådgiver anskaffelser
sigrid.ebbesen@sykehusinnkjop.no
+47 993 11 114

Portrett

Fremdriftsplan

Forventet utlysningstidspunkt er 2. oktober 2018.

Forventet tidspunkt for evaluering januar 2019.

Utlysning

Veiledende kunngjøring er foretatt.

Her kan du se anskaffelsen i Doffin.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.