Nasjonal anskaffelse

Behandlingshjelpemidler: Bilevel PAP, CPAP masker

Avtalen skal gjelde fra 1. oktober 2020.

Avtalen gjelder for levering av behandlingshjelpemidler: Bilevel PAP (apparater og forbruksmateriell), Auto CPAP (apparater og forbruksmateriell), masker (voksen og barnemasker), forstøvere (apparater og forbruksmateriell), sug og hostemaskiner.

Kontaktperson Sykehusinnkjøp

Portrett

Tor Einar Pedersen

Kategorisjef HR 
tor.einar.pedersen@sykehusinnkjop.no
+47 909 60 637


Portrett

Kristian Hellesø

prosjektleder 
kristian.helleso@sykehusinnkjop.no
+47 473 12 044Fremdriftsplan

Anskaffelsen er nå lyst ut. 

Her finner du anskaffelsen i Doffin 

Spesialistgruppe

  • Monica Linea Vold, Helse Nord RHF/UNN HF 
  • Lill Tove Brattbakk, Helse Nord RHF/Helgelandssykehuset 
  • Jon Erling Aarheim, Helse Midt-Norge/St.Olav HF
  • Ove Arne Fondenes, Helse Vest/Helse Bergen HF 
  • Thomas Berge, Helse Vest/Helse Bergen HF 
  • Jon Røisi, Helse Sør-Øst/OUS HF
  • Sigurd Aarrestad, Helse Sør-Øst/OUS 
  • Vidar Edvardsen, Helse Sør-Øst/Sykehuset i Østfold  
  • Hege Marie Fjeld, Helse Sør-Øst/Sykehuset i Telemark 
  • Ole Morten Grodås, Norsk Helsenett 
Fant du det du lette etter?