Nasjonal anskaffelse

Behandlingshjelpemidler: Bilevel PAP, CPAP masker

Avtalen skal gjelde fra 1. april 2021.

Avtalen gjelder for levering av behandlingshjelpemidler: Bilevel PAP (apparater og forbruksmateriell), Auto CPAP (apparater og forbruksmateriell), masker (voksen og barnemasker), forstøvere (apparater og forbruksmateriell), sug og hostemaskiner.

Ny tildeling på alt unntatt masker er offentliggjort 7. desember 2020. Karensfristen er satt til 18. desember 2020, kl 23.59. Tildeling av masker vil skje i løpet av desember 2020. Deltilbud 5.2 Bærbare sug er avlyst og vil bli gjennomført i løpet av Q1 2021.

Kontaktperson Sykehusinnkjøp

Portrett

Andreas Rystrøm

Kategorisjef behandlingshjelpemidler 
andreas.rystrom@sykehusinnkjop.no
+47 414 53 125

Portrett

Ida Pernille Ulle

Prosjektleder 
ida.pernille.ulle@sykehusinnkjop.no
+47 950 96 569


Fremdriftsplan

Karenstiden 18. desember 2020. Avtalestart 1. april 2021.

Her finner du anskaffelsen i Doffin 

Spesialistgruppe

  • Monica Linea Vold, Helse Nord RHF/UNN HF 
  • Lill Tove Brattbakk, Helse Nord RHF/Helgelandssykehuset 
  • Jon Erling Aarheim, Helse Midt-Norge/St.Olav HF
  • Ove Arne Fondenes, Helse Vest/Helse Bergen HF 
  • Thomas Berge, Helse Vest/Helse Bergen HF 
  • Jon Røisi, Helse Sør-Øst/OUS HF
  • Sigurd Aarrestad, Helse Sør-Øst/OUS 
  • Vidar Edvardsen, Helse Sør-Øst/Sykehuset i Østfold  
  • Hege Marie Fjeld, Helse Sør-Øst/Sykehuset i Telemark 
  • Ole Morten Grodås, Norsk Helsenett 
Fant du det du lette etter?