Brystimplantater

Avtalen skal gjelde fra 1. januar 2019 til 31. desember 2020.

Anskaffelsen gjelder innkjøp av brystimplantater, og gjennomføres som åpen anbudskonkurranse.

Kontaktperson Sykehusinnkjøp

Aina Fredeng

prosjektleder anskaffelser
aina.fredeng@sykehusinnkjop.no
+47 975 06 498

Portrett

Hege Pedersen

prosjektleder anskaffelser
hege.pedersen@sykehusinnkjop.no
+47 406 39 981

Portrett


Fremdriftsplan

Forventet utlysningstidspunkt er mai / juni 2018.

Forventet tidspunkt for evaluering er høsten 2018.

Utlysning

Veiledende kunngjøring er foretatt.

Spesialistgruppe

  • Bjørn C. Brøndmo, Helse Sør-Øst
  • Erling Bjordal, Helse Nord
  • Kathrin S. Sneve, Helse Midt-Norge
  • Svein A. H. Jensen, Helse Vest
  • Tormod Westvik, Helse Sør-Øst