Brystimplantater

Avtalen skal gjelde fra 1. februar 2019 til 31. januar 2021.

Anskaffelsen gjelder innkjøp av brystimplantater, og gjennomføres som åpen anbudskonkurranse.

Fremdriftsplan