Brystimplantater

Avtalen skal gjelde fra 2. februar 2023.

Anskaffelsen omfatter levering av brystimplantater til rekonstruktiv kirurgi.  

Anskaffelsetype: åpen ambudskonkurranse

Avtalen skal gjelde for alle de regionale helseforetakene.

Kontaktspersoner Sykehusinnkjøp​

Leder anskaffelse:

Portrett

Vilde Martine Haugerud

rådgiver​ 
vilde.martine.haugerud@sykehusinnkjop.no
+47 994 04 790

Assisterende leder anskaffelse:

Portrett

Ida Holsbø

prosjektleder anskaffelser 
ida.holsbo@sykehusinnkjop.no
+47 478 07 249

Avtaleforvalter:

Portrett

Aina Birgitte Joki

rådgiver anskaffelser 
Aina.Joki@sykehusinnkjop.no
+47 414 43 715


Fremdriftspl​an

Utlysning: April 2022

Tildeling: Juli 2022

Veiledende kunngjøring er foretatt

Se anskaffelsen i Doffin​

Faggrup​pe:

Faggruppa er ikke endelig satt. Det vil komme oppdatering når den er klar. ​