Nasjonal anskaffelse

Ernæringspumper og forbruksmateriell (enteral ernæring)

Avtalen skal gjelde fra 1. mai 2020.

Anskaffelsen gjelder ernæringspumper med tilhørende ernæringssett for bruk i enteral ernæring. Rammeavtalen gjelder også kjøp av ernæringssett til allerede eksisterende ernæringspumper ved norske helseforetak. I tillegg vil den kommende anskaffelsen omhandle forbruksmateriell, slik som enterale sprøyter, aspirasjonssett og nasogastriske sonder.

Anskaffelsen vil stille krav om at produktene skal tilfredsstille ISO standard 80369-3.

Anskaffelsen gjennomføres som åpen anbudskonkurranse. 

Kontaktperson Sykehusinnkjøp

Portrett

Andreas Rystrøm

Kategorisjef behandlingshjelpemidler
andreas.rystrom@sykehusinnkjop.no

+47 414 53 125

Fremdriftsplan

Forventet utlysningstidspunkt er ultimo august  2019.

Forventet tidspunkt for evaluering er medio september 2019.

Forventet tildeling er primo november 2019.

Veiledende kunngjøring ble gjort 4. mai 2018.

Her finner du anskaffelsen i Doffin.

Spesialistgruppe 

  • Frank Olav Grønaas, Helse Nord RHF
  • Britt Elisabeth Hågensen, Helse Midt-Norge RHF
  • Vibeke Plach, Helse Sør-Øst
  • Bjørg Vikås, Helse Vest
Fant du det du lette etter?