Nasjonal anskaffelse

Ernæringssystem - pumper

Avtalen skal gjelde fra 1. mars 2022.

Anskaffelsen gjelder ernæringspumper og forbruksmateriale til enteral næring.

Anskaffelsetype: Åpen anbudskonkurranse

Kontaktperson Sykehusinnkjøp

​Andreas Rys​trøm

kategorisjef behandlingshjelpemidler​
andreas.rystrom@sykehusinnkjop.no

​Merethe Gærnæ

avtaleforvalter 
avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no


​ ​Vilde Martine Haugerud

rådgiver 
vilde.martine.haugerud@sykehusinnkjop.no

Fremdriftsplan

Forventet utlysningstidspunkt: ultimo august 2021

Forventet tidspunkt for evaluering: medio oktober 2021

​Veiledende kunngjøring er foretatt.

Se anskaffelse i Doffin her

Spesialistgruppe

  • Frank Olav Grønaas, Helse Nord
  • Brit Elisabeth Hågensen, Helse Midt
  • Bjørg Vikås, Helse Vest
  • Henriette S. Børresen, Helse Sør-Øst
  • Alexander Sjødal, Helse Sør-Øst
  • Kathrine Kristiansen, Helse Sør-Øst
  • Lars Kristian Seljebotn, Helse Sør-Øst
  • Vilde Haugerud, Sykehusinnkjøp HF
  • Andreas Rystrøm, Sykehusinnkjøp HF


Fant du det du lette etter?