Nasjonal anskaffelse

Hemodialysebehandling – utstyr og maskiner

Avtalen skal gjelde fra 1. april 2021.


Anskaffelsen gjelder levering av utstyr og maskiner for hemodialysebehandling.

Anskaffelsen gjennomføres som åpen anbudskonkurranse.

Kontaktperson Sykehusinnkjøp

Portrett

Ida Holsbø

prosjektleder anskaffelser 
ida.holsbo@sykehusinnkjop.no
+47 478 07 249

Portrett

Per-Marthin Karlsen

prosjektleder anskaffelser 
per-marthin.karlsen@sykehusinnkjop.no
+47 415 17 210

Fremdriftsplan

Utlysning er foretatt 27. Januar 2021.

Forventet tidspunkt for evaluering er mars 2021.

Her finner du anskaffelsen i Doffin

Spesialistgruppe

  • Kai-Gunnar Lillefosse, Helse Sør-Øst
  • Christa Marie Bruun, Helse Sør-Øst
  • Kai Refsahl, Helse Sør-Øst
  • Elisabeth Hagelsten Kvien, Helse Sør-Øst
  • Jan Carsten Rocke, Helse Midt-Norge
  • Geir-Erlend Myhre Johansen, Helse Midt IT
  • Irene Winterseth, Helse Vest
Fant du det du lette etter?