Nasjonal anskaffelse

Hjerteklaffer, kateterbasert implantasjon

Avtalen skal gjelde fra 1. november 2022. 

Anskaffelsen omfatter hjerteklaffer for kateterbasert implantasjon. 

Anskaffelsetype: Åpen anbudskonkurranse

Avtalen skal gjelde for alle de regionale helseforetakene

Kontaktpersoner Sykehusinnkjøp

Portrett

Ragnhild Melleby Aslaksen

prosjektleder anskaffelser 
ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no
+47 941 556 64


Portrett

Ann-Kristin Johnsen

prosjektleder anskaffelser 
Ann-Kristin.Johnsen@sykehusinnkjop.no
+47 905 34 446

Portrett

Aina Birgitte Joki

rådgiver anskaffelser 
Aina.Joki@sykehusinnkjop.no
+47 414 43 715

Framdriftsplan

Forventet utlysningstidspunkt: primo februar 2022

Forventet tidspunkt for evaluering: medio mars 2022

Veiledende kunngjøring er foretatt.

Se anskaffelsen i Doffin her

Spesialistgruppe

  • Lars Aaberge, Oslo universitetssykehus
  • Gaute Døhlen, Oslo universitetssykehus
  • Anders Opdahl, Oslo universitetssykehus
  • Knut Hegbom, St. Olavs hospital
  • Øyvind Bleie, Helse Bergen
  • Rolf Busund, Universitetssykehuset Nord-Norge


Fant du det du lette etter?