Nasjonal anskaffelse

Insulinpumper, CGM og forbruksmateriell

Sykehusinnkjøp og Helseforetakene arbeider med nye rammeavtaler på insulinpumper og CGM. Nye avtaler skal være på plass høsten 2023.

Her finner du dagens rammeavtale

Diabetesforbundet er en viktig samarbeidspartner for spesialisthelsetjenesten. Sykehusinnkjøp er i tett dialog med Diabetesforbundet og forbundet vil ha en deltaker med i prosjektarbeidet.

​Det er en bred sammensatt faggruppe som skal utarbeide konkurransedokumentene. Faglig kompetanse er viktig for å håndtere dette avtaleområdet, et fag- og avtaleområde i stor utvikling.

For å hensynta denne utviklingen er det også utnevnt fagrepresentanter til anskaffelsen som særlig skal følge opp IKT-sikkerhet og personvernspørsmål. Disse fagrepresentantene vil følge hele anskaffelsesprosessen fram til implementering av avtalene.

Anskaffelsen om​​fatter:

  • System for insulinpumper, både med og uten CGM, inkl. forbruksmateriell.
  • System for kontinuerlig glosemåling, CGM, inkl. forbruksmateriell.

Anskaffelsen vil være en anskaffelse over EØS-terskelverdi og vil følge anskaffelsesforskriftens del I og del III.

​​Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Leder anskaf​​felse: 

​Andreas Rys​trøm

kategorisjef behandlingshjelpemidler​
andreas.rystrom@sykehusinnkjop.no

Assisterende leder anskaffelse:​

​Inger Elisabet Andreassen

prosjektleder anskaffelser 
inger.elisabeth.andreassen@sykehusinnkjop.no

​For spørsmål angående IKT-sikkerhet og personvern kan juridisk rådgiver Harald Krüger kontaktes på e-post harald.kruger@sykehusinnkjop.no​.

Framdriftsplan​

Forventet utlysning: medio februar 2023.​

Forventet evaluering: mai/juni 2023.

Se veiledende kunngjøring i Mercell her

Spesialistgruppe 

Spesialistgruppe
RegionNavnStilling/rolleOrganisasjon/foretak
Helse Nord: Charlotte Vik                DiabetessykepleierUNN
Helse Nord: Jackline Katumbi Mwinzi IversenLeder BHM, sykepleier Helgelandssykehuset
Helse Midt-Norge:Sverre ChristiansenOverlegeSt. Olavs hospital
Helse Midt-Norge: Toril Hovin ViemSykepleierSt. Olavs hospital
Helse Midt-Norge:Bjørn GrytliFagrådgiver MTU, BHMSt. Olavs hospital
Helse Sør-Øst:Lars KrogvoldOverlege, barnemedisinOUS
Helse Sør-Øst:Kari Anne SveenOverlegeOUS
Helse Sør-Øst:Marianne HöglundOverlege Sørlandet sykehus
Helse Sør-Øst:Renate UlvangSpesialsykepleierAhus
Helse Sør-Øst:Wenche Lindberg WangDiabetessykepleier, barneavdelingenVestre Viken
Helse Sør-Øst:Linn BjerkeSykepleier, BHMAhus
Helse Vest:Heiko BratkeOverlege, barnemedisin Helse Fonna
Helse Vest:Britt Kjersti Haukås ØsthusDiabetessykepleier Helse Fonna
Helse Vest:Kjersti GernerSykepleier, BHM Helse Bergen
Diabetesforbundet: Gry LillejordetDiabetessykepleier og koordinator for diabeteslinjenDiabetesforbundet
​​


​Spesialistgruppe IKT-sikkerhet og personvern

Spesialistruppe IKT-sikkerhet og personvern
Region​NavnStilling/rolleOrganisasjon/foretak
Helse Nord: ---
Helse Midt-Norge: Jan Rino AustdalPersonvernombud/Advokat MNA  Helse Møre og Romsdal
Helse Sør-Øst:Jon Berge HoldenSpesialrådgiver IKT sikkerhetHelse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst:Hanna SandTjenesteutvikler/tjenesteansvarlig IKT tjenesterSykehuspartner
Helse Sør-Øst:Mathias PragTeknisk rådgiver IKT ved Medisinsk Tekniske TjenesterSykehuspartner
Helse Vest: Helge LægreidIKT-sikkerhetslederHelse Bergen​

Fant du det du lette etter?