Nasjonal anskaffelse

Insulinpumper, CGM og forbruksmateriell

Dagens rammeavtaler på insulinpumper og CGM løper til 30. april 2022, alle rammeavtalene kan prolongeres til 30. april 2023.

Arbeidet med nye rammeavtaler på avtaleområdet starter opp høsten 2021. Sykehusinnkjøp forventer å ha nye avtaler på plass før 30. april 2023. 

Her finner du dagens rammeavtale

Diabetesforbundet er en viktig samarbeidspartner for spesialisthelsetjenesten. Sykehusinnkjøp er i tett dialog med Diabetesforbundet og forbundet vil ha en deltaker med i prosjektarbeidet.

​Det er en bred sammensatt faggruppe som skal utarbeide konkurransedokumentene. Faglig kompetanse er viktig for å håndtere dette avtaleområdet, et fag- og avtaleområde i stor utvikling.

For å hensynta denne utviklingen er det også utnevnt fagrepresentanter til anskaffelsen som særlig skal følge opp IKT-sikkerhet og personvernspørsmål. Disse fagrepresentantene vil følge hele anskaffelsesprosessen fram til implementering av avtalene.

Anskaffelsen om​​fatter:

 • System for insulinpumper, både med og uten CGM, inkl. forbruksmateriell.
 • System for kontinuerlig glosemåling, CGM, inkl. forbruksmateriell.

Anskaffelsen vil være en anskaffelse over EØS-terskelverdi og vil følge anskaffelsesforskriftens del I og del III.

​​Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Leder anskaf​​felse: 

​Andreas Rystrøm

Kategorisjef behandlingshjelpemidler 
andreas.rystrom@sykehusinnkjop.no

Assisterende leder anskaffelse:​

​Inger Elisabet Andreassen

prosjektleder anskaffelser 
inger.elisabeth.andreassen@sykehusinnkjop.no

​For spørsmål angående IKT-sikkerhet og personvern kan juridisk rådgiver Harald Krüger kontaktes på e-post harald.kruger@sykehusinnkjop.no​.

Framdriftsplan​

Forventet utlysning: oppdateres i løpet av høsten 2021

Forventet evaluering: oppdateres i løpet av høsten 2021

Veiledende kunngjøring kommer.  

Spesialistgruppe 

 • Anders Ahlquist, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Jackline Katumbi Mwinzi Iversen, Helgelandssykehuset
 • Toril Hovin Viem, St. Olavs hospital
 • Jon Erling Aarheim, St. Olavs hospital
 • Sverre Christiansen, St. Olavs hospital
 • Lars Krogvold, Oslo universitetssykehus
 • Kari Anne Sveen, Oslo universitetssykehus
 • Linn Bjerke, Akershus universitetssykehus
 • Renate Ulvang, Akershus universitetssykehus
 • Marianne Høglund, Sørlandet sykehus
 • Heiko Bratke, Helse Fonna
 • Britt Kjersti Haukås Østhus, Helse Fonna
 • Vuokko Inkeri Dahle, Helse Stavanger​
 • Kjersti Gerner, Helse Bergen
 • Wenche Lindberg Wang, Vestre Viken
 • Gry Lillejordet, Diabetesforbundet

​Spesialistgruppe IKT-sikkerhet og personvern

 • Geir Erlend Myhre Johansen, St. Olavs hospital
 • Helge Lægreid, Helse Bergen
 • Jon Berge Holden, Helse Sør-Øst 
Fant du det du lette etter?