Kompresjonsplagg

Nasjonal anskaffelse

Avtalen skal gjelde fra 1. september 2018.

Anskaffelsen gjelder kompresjonsplagg, nattstrømper, tekniske hjelpemidler og forbruksmateriell til lymfødembehandling. Anskaffelsen gjennomføres som åpen anbudskonkurranse.

Kontaktperson Sykehusinnkjøp

Tor Einar Pedersen

Kategorisjef HR
tor.einar.pedersen@sykehusinnkjop.no
+47 909 60 637

Portrett

Andreas Rystrøm

Kategorisjef behandlingshjelpemidler
andreas.rystrom@sykehusinnkjop.no

+47 414 53 125

Portrett

Fremdriftsplan

Tildeling er gjennomført. 

Utlyst februar 2018. 

Evaluering er gjennomført i  april 2018. 

Utlysning

Veiledende kunngjøring er foretatt

Her finner du anskaffelsen i Doffin.

Spesialistgruppe

  • Christel MeyerHelse, Sør-Øst
  • Gunn Krognes Larsen, Helse Vest
  • Tone Eidem, Helse Nord
  • Wilma van der Veen, Helse Midt-Norge
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.