Konsulenter IKT

Nasjonal anskaffelse

Forventet avtalestart er 1. februar 2020.

Anskaffelsen omfatter kjøp av konsulenttjenester IKT innen følgende fagområder:

 • Program og Prosjektgjennomføring
 • Strategiplanlegging, rådgivning og innovasjon
 • Arkitektur
 • Informasjonssikkerhet og ROS-analyser
 • Testledelse og Release-gjennomføring
 • Elektronisk samhandling/integrasjoner/systemutvikling
 • Drift og forvaltning av IT-systemer og plattformer
 • Datakommunikasjon og telekommunikasjon
 • Applikasjonsforvaltning
 • Klientplattform

Kontaktperson Sykehusinnkjøp

Portrett

Cathrine Nilssen

prosjektleder anskaffelser 
cathrine.nilssen@sykehusinnkjop.no
+47 900 37 196

Portrett

Jonas Ali Ghanizadeh

prosjektleder anskaffelser 
jonas.ghanizadeh@sykehusinnkjop.no
+47 413 58 159


Fremdriftsplan

Veiledende kunngjøring er foretatt. 

Her finner du anskaffelsen i Doffin.

Spesialistgruppe

 • Trond Ole Winther, Helse Midt-Norge RHF
 • Kristin Tuv, Helse Sør-Øst RHF
 • Martin Pedersen, Helse Sør-Øst RHF
 • Thomas Nordtømme, Helse Nord RHF
 • Nina Irene Hansen, Helse Vest RHF
Fant du det du lette etter?