Livmorhalsprogrammet

Nasjonal anskaffelse

Avtalen skal gjelde fra 1. januar 2020.

De regionale helseforetakene har besluttet å gjennomføre en nasjonal anskaffelse innenfor avtaleområdet Innkjøp til Livmorhalsprogrammet.

Anskaffelsen gjelder for helseforetak til bruk i primærscreening i det nasjonale screeningprogrammet mot livmorhalskreft (Masseundersøkelse mot livmorhalskreft).

Det er forbruksmateriell til HPV-tester og forbruksmateriell og maskiner til væskebasert cytologi som skal anskaffes.

Anskaffelsesprosedyre er ikke avgjort.

Kontaktperson Sykehusinnkjøp

Portrett

Ida Holsbø

prosjektleder anskaffelser 
ida.holsbo@sykehusinnkjop.no
+47 478 07 249

Portrett

Per-Marthin Karlsen

prosjektleder anskaffelser 
per-marthin.karlsen@sykehusinnkjop.no
+47 415 17 210

Fremdriftsplan

Intensjonskunngjøring med endringer er publisert.

Se anskaffelsen i Doffin

Spesialistgruppe

  • Sveinung Wergeland Sørbye, Helse Nord
  • Siri Borchgrevink-Persen, Helse Midt-Norge
  • Hilde Guttormsen, Helse Midt-Norge
  • Olav Karsten Vintermyr, Helse Vest
  • Christine M. Jonassen, Helse Sør-Øst
  • Bente Ekeberg, Helse Sør-Øst
Fant du det du lette etter?