Nasjonal anskaffelse

Medisinteknisk PC

Avtalen skal gjelde fra 15. juni 2022.

Anskaffelsen omfatter medisinteknisk PC og tralle. 

Anskaffelsestype: åpen anbudskonkurranse.

Avtalen skal gjelde for alle helseforetak.

Kontaktperson Sykehusinnkjøp

Aina Birgitte Joki

rådgiver anskaffelser 
avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no


Bjørn Breivik

prosjektleder anskaffelser 
bjorn.breivik@sykehusinnkjop.no


Fremdriftsplan

Utlysningstidspunkt: 18. februar 2022.

Forventet tidspunkt for evaluering: 22-23. mars 2022.

Veiledende kunngjøring er foretatt.

Se anskaffelsen i Doffin

Spesialistgruppe

  • Jarle Andrè Ødegaard, Sykehuspartner
  • Vidar Hansen, Sykehuspartner 
  • Ole Jørgen Holte, Helse Vest IKT
  • Tomas Misund, HEMIT
  • Randi Solheim, Helse Midt-Norge RHF
  • Pål Kristiansen, Helse Nord IKT


Fant du det du lette etter?