Nasjonal anskaffelse

Medisinteknisk PC

Avtalen skal gjelde fra 15. juni 2022.

Anskaffelsen omfatter medisinteknisk PC og tralle. 

Anskaffelsestype: åpen anbudskonkurranse.

Avtalen skal gjelde for alle helseforetak.

Kontaktperson Sykehusinnkjøp


Portrett

Aina Birgitte Joki

rådgiver anskaffelser 
Aina.Joki@sykehusinnkjop.no
+47 414 43 715


Portrett

Bjørn Breivik

prosjektleder anskaffelser 
bjorn.breivik@sykehusinnkjop.no
+47 901 74 322


Fremdriftsplan

Forventet utlysningstidspunkt: medio desember 2021.

Forventet tidspunkt for evaluering: primo mars 2021.

Veiledende kunngjøring er foretatt.

Se anskaffelsen i Doffin

Spesialistgruppe

  • Jarle Andrè Ødegaard, Sykehuspartner
  • Vidar Hansen, Sykehuspartner 
  • Thomas Bolme, Helse Vest IKT
  • Ole Jørgen Holte, Helse Vest IKT
  • Tord Hovland, Helse Vest IKT
  • Tomas Misund, HEMIT
  • Vidar Smevik, HEMIT
  • Randi Solheim, Helse Midt-Norge RHF
  • Pål Kristiansen, Helse Nord IKT


Fant du det du lette etter?