Nasjonal anskaffelse

Oksygenkonsentratorer med tilbehør

Avtalen skal gjelde fra 1. mars 2022.

Anskaffelsen gjelder oksygenkonsentratorer til bruk i hjemmebehandling.

Anskaffelsetype: Åpen anbudskonkurranse

Kontaktperson i Sykehusinnkjøp 

Portrett

Andreas Rystrøm

Kategorisjef behandlingshjelpemidler 
andreas.rystrom@sykehusinnkjop.no
+47 414 53 125

Portrett

Inger Elisabet Andreassen

prosjektleder anskaffelser 
inger.elisabeth.andreassen@sykehusinnkjop.no
+47 473 07 160​


Portrett

Merethe Gærnæ

Avtaleforvalter 
merethe.gaernae@sykehusinnkjop.no
+47 976 64 748

​​

Framdriftsplan

Forventet utlysningstidspunkt: medio august 2021

Forventet tidspunkt for evaluering: primo oktober 2021

Tildeling: november 2021


Veiledende ku
nngjøring er foretatt. 

Her finner du anskaffelsen i Doffin

Spesialistgruppe

  • Lill Tove Brattbakk – Helse Nord
  • Bjørn Peder Dragsten – Helse Midt-Norge
  • Magnar Heltne – Helse Vest
  • Jon Røisi – Helse Sør-Øst
  • Kari Skogheim – Helse Sør-Øst


Fant du det du lette etter?