Radiofarmaka

Nasjonal anskaffelse

Avtalen skal gjelde fra 15. november 2018 til 14. november 2020.

Radiofarmaka omfatter produkter til nukleærmedisinsk bruk. Denne avtalen består av fem delområder:

 • Ferdig merket radiofarmaka til terapi
 • Ferdig merked radiofarmaka til diagnostikk
 • Undersøkelseskit
 • Forbruksmateriell
 • Generator

Anskaffelsen gjennomføres som åpen anbudskonkurranse.

Kontaktperson Sykehusinnkjøp

Sigrid Næss Ebbesen

prosjektleder anskaffelser
sigrid.ebbesen@sykehusinnkjop.no
+47 993 11 114

Portrett

Vanjeet Chatwal

forhandlingssjef og kategorisjef bygg og eiendom
vanjeet.chatwal@sykehusinnkjop.no
+47 457 97 743

Portrett

Fremdriftsplan

Forventet utlysningstidspunkt er vår/sommer 2018

Forventet tidspunkt for evaluering er september 2018.

Utlysning

Veiledende kunngjøring er foretatt.

Her finner du anskaffelsen i Doffin.

Spesialistgruppe

 • Jeanett Hoff Antonsen Helse Midt-Norge
 • Tove Grøvnes Helse Nord
 • Hanne Walther Helse Sør-Øst
 • Charlotte Eldjarn Helse Sør-Øst
 • Merethe Wigen Andersen Helse Sør-Øst
 • Birger Tvedt Helse Vest
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.