Nasjonal anskaffelse

Vikartjenester helsepersonell – legespesialisttjenester og annet helsepersonell

Avtalen skal gjelde for tidsrommet 1. februar 2021 til 31. januar 2023. 

Avtalen gjelder innleie av vikarer i legespesialisttjenesten og annet helsepersonell til helseforetakene.

Legespesialistene omfatter egne tildelinger innen faggruppene psykiatri, radiologi, anestesiologi, nevrologi og øvrige legespesialister. Avtalen er delt opp i 20 deltilbud.

Annet helsepersonell omfatter faggruppene Helsesekretær og Psykologspesialist. Avtalen er delt inn i to ulike deltilbud.

Kontaktperson Sykehusinnkjøp

Cathrine Nilssen

prosjektleder anskaffelser 
cathrine.nilssen@sykehusinnkjop.no

Fremdriftsplan

Prekvalifiseringsgrunnlag er kunngjort:

Lenke til Prekvalifisering Vikartjenester helsepersonell – legespesialisttjenester

Lenke til Prekvalifisering Vikartjenester helsepersonell – annet helsepersonell 

Konkurransegrunnlaget er kunngjort med tilbudsfrist 16.november for annet helsepersonell og 19.  november for vikartjenester legespesialisttjenester.

Spesialistgruppe

  • Bjørnar Torvet, Helse Sør-Øst RHF
  • Ingmar Clausen, Helse Sør-Øst RHF
  • Britt Velsvik, Helse Vest RHF
  • Janita Skogeng, Helse Midt-Norge RHF
  • Tore Dahl, Helse Nord RHF
  • Christian Grimsgaard, Konserntillitsvalgt
Fant du det du lette etter?