Vikartjenester helsepersonell – legespesialisttjenester og annet helsepersonell

Nasjonal anskaffelse
Avtalen skal gjelde for tidsrommet 1. februar 2021 til 31. januar 2023. 

Avtalen gjelder innleie av vikarer i legespesialisttjenesten og annet helsepersonell til helseforetakene.

Legespesialistene omfatter egne tildelinger innen faggruppene psykiatri, radiologi, anestesiologi, nevrologi og øvrige legespesialister. Avtalen er delt opp i 20 deltilbud.

Annet helsepersonell omfatter flere faggrupper med egne tildelinger innen faggruppene helsesekretær, bioingeniører og psykologspesialister. Avtalen er delt inn i seks forskjellige deltilbud. 

Kontaktperson Sykehusinnkjøp

Portrett

Tor Einar Pedersen

Kategorisjef HR 
tor.einar.pedersen@sykehusinnkjop.no
+47 909 60 637


Fremdriftsplan

Veiledende kunngjøring er foretatt. 

Her finner du anskaffelsen i Doffin.

Spesialistgruppe

  • Bjørnar Torvet, Helse Sør-Øst RHF
  • Ingmar Clausen, Helse Sør-Øst RHF
  • Britt Velsvik, Helse Vest RHF
  • Janita Skogeng, Helse Midt-Norge RHF
  • Tore Dahl, Helse Nord RHF
  • Christian Grimsgaard, Konserntillitsvalgt
Fant du det du lette etter?