Vikartjenester helsepersonell - sykepleiertjenester

Nasjonal anskaffelse

Avtalen skal gjelde for tidsrommet 1. oktober 2019 til 30. september 2021.

Anskaffelsen omfatter kjøp av vikartjenester helsepersonell innenfor fagområdene – sykepleier, intensiv, øvrige spesialiteter og jordmor.

Kontaktperson Sykehusinnkjøp

Portrett

Tor Einar Pedersen

Kategorisjef HR 
tor.einar.pedersen@sykehusinnkjop.no
+47 909 60 637


Fremdriftsplan

  • Tildeling er gjennomført 

Se anskaffelsen i Doffin her.

Spesialistgruppe

Helse Sør-Øst RHF:
Helse Vest RHF:
Helse Midt-Norge RHF: 
Helse Nord RHF:
Konserntillitsvalgt:  

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.