Anbudsseminar MS 2018

Konferanse, 16.01.2018-17.01.2018

16. og 17. januar 2018 arrangerte Sykehusinnkjøp HF helseforetakenes MS-seminar i Kristiansand.

Presentasjoner fra seminaret kan du se nederst på denne siden.

Seminaret ble også streamet, og ved å klikke på lenkene under kommer du rett til det foredraget du ønsker å se.

I vinduene under kan du se seminarets dag 1 og 2 i sin helhet.

Program tirsdag:

 • Aktuelt fra Sykehusinnkjøp HF, ved farmasøytisk rådgiver Anne Helen Ognøy, divisjon legemidler, LIS.
 • Får pasienter tilbud om behandling i henhold til gjeldende retningslinjer? ved spesialsykepleier Randi Cesilie Haugstad, Haukeland universitetssykehus HF.
 • Helseforetakenes nye tjeneste på WEB, ved rådgiver legemidler Aase Britt Holmboe, divisjon legemidler, LIS.
 • Helsedirektoratets faglige normering, ved seniorrådgiver Hege Wang, Helsedirektoratet.
 • Hvordan forholder man seg til Nasjonale faglige retningslinjer ved Haukland universitetssykehus, ved professor Lars Bø, Nasjonalt kompetansetjeneste for MS, Haukeland universitetssykehus.
 • Hvordan forholder man seg til Nasjonale faglige retningslinjer ved Oslo universitetssykehus, ved professor Elisabeth Gulowsen Celius, OUS HF.
 • Paneldiskusjon.
 • Hvordan kan vi sammenlikne effekt, sikkerhet og tolerabilitet av MS-behandlinger? ved professor Kjell Morten Myhr, Universitetet i Bergen.
 • Hvordan kan MS legemidlenes effekt og sikkerhet sammenlignes? Presentasjoner ved Biogen, Merck, Mylan, Novartis, Roche og Sanofi, og paneldiskusjon.  

Program onsdag:

 • Aktuelt fra legemiddelverket, ved fagdirektør Steinar Madsen, Legemiddelverket.

Tema rehabilitering:

 • Hvilken betydning har rehabilitering i et pasientperspektiv, sier Nina-Karin Laakso Søreng, Lillehammer og Omegn MS forening.
 • Hva er spesialisert rehabilitering, ved overlege Astrid Edland, Vestre Viken HF.
 • Kognitiv rehabilitering, ved nevropsykolog Kjersti Træland Hansen, AHUS.
 • Evidensbasert rehabilitering – hva virker og hva finnes? ved overlege Stine Marit Moen, MS senteret i Hakadal.

Når og hvor

Dato
16.01.2018-17.01.2018 
Klokkeslett
12:30-14:00
Sted
Kristiansand
 

Presentasjoner fra seminaret

Fant du det du lette etter?