Anbudsseminar Onkologi

Konferanse , 06.02.2019-07.02.2019

6. og 7. februar 2019 arrangerer Sykehusinnkjøp HF helseforetakenes onkologi -seminar i Bergen.

Seminaret vil også i år ha et variert program. I tillegg presenteres anbefalinger for kommende avtaleperiode.

Første dag av seminaret blir videooverført direkte på våre nettsider:

Her kan du melde deg på seminaret

Program:  

Onsdag 6. februar 

Kl 11:00 Lunsj

Kl 12:00 Velkommen

 • Status for legemiddelbehandling av benmargskreft, ved overlege og professor Anders Waage, St.Olav hospital
 • Status for legemiddelbehandling av blod- og lymfekreft, ved overlege Yngvar Fløisand, Oslo Universitetssykehus
 • Nordic nanovektor. Navn på foredragsholder kommer senere. 

Kl 13:30 Pause

Kl 13:45

 • A new approach to funding cancer drugs: successes and lessons learned, ved deputy CDF Operational Lead Brad Groves, NHS
 • Second opinion ekspertpanel - forhold til beslutningsforum og LIS samt første erfaringe, ved overlege og professor ved Haukeland Universitetssykehus Halfdan Sørbye
 • Markedsføringstillatelse og Metodevurdering - hvor godt er datagrunnlaget? Ved Statens legemiddelverk
 • Metodevurdering og LIS Onkologisk spesialistgruppe. Navn på foredragsholder kommer. 

Kl 15:30 Pause

Paneldebatt: Laveste pris – til hvilken pris?

Kl 16:50 Gjennomgang av resultater i 1907 - uten priser. Ved overlege Daniel Heinrich, Akershus universitetssykehus

Kl 17:30 Avslutning

Kl 18:15 By vandring

Kl 19:00 Middag

Torsdag 7. februar

Kl 09:30

 • Velkommen
 • Repurposing. Navn på foredragsholder kommer senere. 
 • Dosebanding. Navn på foredragsholder kommer senere. 
 • Forskrivning og utlevering av legemidler til kreftbehandling
  Andreas Stensvold, onkolog og avdelingssjef ved kreftavdelingen, Sykehuset Østfold

Kl 10:30 Pause og utsjekk

Kl 11:00

 • SAFEST – sykehusenes elektroniske forskrivnings og ekspedisjonsstøtte, ved fagsjef Lars Ivar Mehlum, Nasjonal IKT
 • Ideer og erfaringer til hvordan anbefalingene kan gjøres kjent i Helseforetaket, ved LIS-kontakt/Leder helsekomiteen, Helse Bergen

Kl 11:30 Lunch

Kl 12:30 Gjennomgang og diskusjon av resultater i 1907 – med priser. Ved overlege Daniel Heinrich, Akershus universitetssykehus

Kl 14:30 Besparelsespotensiale i kommende anbefalinger, ved Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler (LIS)

Kl 15:00 Avslutning

Når og hvor

Dato
06.02.2019-07.02.2019 
Klokkeslett
Sted
Bergen
 
Mer informasjon
Meld deg på seminaret her  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.