Anbudsseminar Onkologi

Konferanse , 06.02.2019-07.02.2019

6. og 7. februar 2019 arrangerer Sykehusinnkjøp HF helseforetakenes onkologi -seminar på Hotel Grand Terminus  i Bergen.

Seminaret vil også i år ha et variert program. I tillegg presenteres anbefalinger for kommende avtaleperiode.

Første dag av seminaret blir videooverført direkte på våre nettsider:

 Dersom du har problemer med å åpne videoen i fullskjermsvisning i din nettleser, kan du følge denne lenken

Program:  

Onsdag 6. februar 

Kl 11:30 Lunsj

Kl 12:30 Velkommen

 • Status for legemiddelbehandling av benmargskreft, ved overlege og professor Anders Waage, St.Olav hospital
 • Status for legemiddelbehandling av blod- og lymfekreft, ved overlege Yngvar Fløisand, Oslo Universitetssykehus
 • Behandling av non-Hodgkin lymfom med genmodifiserte T-celler. Overlege Arne Kolstad, Oslo Universitetssykehus 

Kl 13:45 Pause

Kl 14:00

 • Biosimilars - før, nå og i fremtiden. Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen, Statens legemiddelverk. 
 • A new approach to funding cancer drugs: successes and lessons learned, ved deputy CDF Operational Lead Brad Groves, NHS
Kl.15.00 Pause

 • Markedsføringstillatelse - hva vurderes og hva er rollen til vurderingen? Overlege Ingrid Wang, Statens legemiddelverk
 • Metodevurdering - hva vurderes og hva er rollen til vurderingen? Seniorrådgiver Einar Andreassen, Statens legemiddelverk
 • LIS onkologisk spesialistgruppe - hva vurderes og hva er rollen til vurderingen?. Overlege Daniel Heinrich, Akershus universitetssykehus. 
 • Paneldebatt: Hvordan skal de ulike vurderingene henge sammen. 
Kl. 16:45 Pause

Kl. 17:00

 • Gjennomgang av resultater i 1907 - uten priser. Overlege Daniel Heinrich, Akershus universitestsykehus. 
 • Paneldebatt: Lavest pris - til hvilken pris? 
18:00 Avslutning 

Kl 19:00 Middag

Torsdag 7. februar

Kl. 08:30

 • Second opinion ekspertpanel - forhold til beslutningsforum og LIS samt første erfaringe, ved overlege og professor ved Haukeland Universitetssykehus Halfdan Sørbye
 • "Repurposing" av legemidler i kreftbehandling. Overlege og professor i hematologi, Bjørn Tore Gjertsen, Haukeland universitetssykehus. 
 • Foreskriving og utlevering av legemidler til kreftbehandling. Andreas Stensvold, onkolog og avdelingssjef ved kreftbehandlingen, Sykehuset Østfold. 
 • Dosebehandling. Farmasøyt Judith van der Laan, Sjukehusapoteka Vest og sykehusapoteker Roy Rangjord, Sjukehusapoteket i Bergen. 
Kl. 10:30 Pause og utsjekk

Kl. 11.00 

 • Gjennomgang og diskusjon av resultater i 1907 - med priser. Overlege Daniel Heinrich, Akershus universitetssykehus. 
Kl. 12:15 Lunsj 

Kl. 13:15

 • Besparelsespotensiale i kommende anbefalinger. Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler (LIS)
 • Overgang fra subkutan til intravenøs formulering for rituksimab og trastuzumab - erfaringer fra Danmark. Forhandler og strategisk rådgiver, Dorthe Bartels, Amgros.
 • Implementering av LIS-anbefalinger i Helse Bergen, ideer og erfaringer. Leder legemiddelkomiteen i Helse Bergen, Tormod Bjånes.
Kl 15.00 Avslutning

Kl. 15:15 Felles bussavgang til Flesland 


Når og hvor

Dato
06.02.2019-07.02.2019 
Klokkeslett
Sted
Bergen
 
Mer informasjon
Meld deg på seminaret her  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.