Anbudsseminar TNF/Bio 2018

Konferanse, 20.03.2018-21.03.2018

Anbudsseminar om biologisk behandling innen revmatologi, gastroenterologi og dermatologi samt resultater av anbud for 2018.

For de som ikke har mulighet å reise til Trondheim blir seminaret streamet her på denne nettsiden. Utenom anbefalingene med prisinformasjon blir seminaret sendt i sin helhet.

Tirsdag starter sendingen klokken 12.30. Møteleder er Tore K. Kvien.

Program: 

Kl. 12.30 Velkommen til seminar i Trondheim, ved overlege Kristin Ryggen

Kl. 12:40 «Aktuelt fra LIS», ved Bente Hayes, Sykehusinnkjøp HF, LIS

Helseregistre og forskningsetikk - hvor går veien?

Kl. 12:50 «Erfaringer så langt med NORBIO», ved klinikksjef Bjørn Yngvar Nordvåg, UNN HF.

Kl. 13:05  «Erfaringer med SWIBREG», ved Associated Professor of Surgery Pär Myrelid, Linköpings universitet

Kl. 13:25 «Registerkoblinger og utfordringer», ved Geir Bøhler, Direktør for kvalitet, fag og pasientsikkerhet, Helse Sør-Øst RHF

Kl. 13:40 «Hva er god forskningsetikk?», ved Hilde Eikemo, sekretariatsleder REK-midt

Kl. 14:00 Paneldiskusjon

Keynote lectures on biosimilars

Kl. 15:00  “Development and approval of biosimilars in Europe”. Senior researcher Niklas Ekman, The Finnish Medicines Agency & Vice-chair EMA Biological Monitoring Working Party (BMWP)

Kl. 15:45  “Biosimilar regulation from a clinical point of view -an update on immunogenicity and interchangeability”. Senior Scientist Venke Skibeli, the Norwegian Medicines Agency and Member of EMA Biological Monitoring Working Party (BMWP)

Kl. 16:25  “What is the evidence for equivalence between biosimilars and reference products - and do we need more switch studies?”. Professor Jonathan Kay, Division of Rheumatology, Department of Medicine, UMass Memorial Medical Center and University of Massachusetts Medical School, Worcester, Massachusetts, USA

Kl. 16:55-1730 Paneldiskusjon

Onsdag starter sendingen klokken 08:50. Møteleder er Kristin Ryggen.

Program: 

Status norske multisenter studier

Kl.08:50 Innledning på dag 2 ved møteleder Kristin Ryggen

Kl. 09.00 Nor-Switch ekstensjonsdelen, ved overlege, PhD Kristin Kaasen Jørgensen, Akershus universitetssykehus og overlege, PhD Guro Goll, Diakonhjemmet Sykehus

Kl. 09:20 Nor-Drum studien, ved overlege, PhD Silje Watterdal Syversen, Diakonhjemmet Sykehus

Kl. 09:35 BIOSTOP, ved overlege Ingrid Prytz Berset, Helse Sunnmøre HF

Kl. 09:50               Paneldebatt

Kl. 10:45 Nye behandlingsmuligheter innen:

  •  Psoriasis, ved overlege Kåre Steinar Tveit, Haukeland universitetssykehus
  • Inflammatorisk tarmsykdom, ved overlege/professor Jørgen Jahnsen, Akershus   universitetssykehus
  • Revmatiske sykdommer, ved overlege/professor Espen Haavardsholm, Diakonhjemmet Sykehus

Kl. 12:30  Status nye produkter:

  • Taltz (ixekizumab), «Eli Lilly» ved Hanne Lund
  • Tremfya (guselkumab), «Janssen-Cilag»ved Bjørn Weiss
  • Zessly (infliximab GP1111), «Sandoz» ved Eva Rupp Thuresson, MSc
  • Skilarence (dimetylfumerat), «Almirall» ved Jacob Anker Rasmussen

 

Presentasjoner fra seminaret 

Når og hvor

Dato
20.03.2018-21.03.2018 
Klokkeslett
11:00-14:30
Sted
Scandic Nidelven
 
Mer informasjon
Påmelding skjer her  
wenche.thorkildsen@sykehusinnkjop.no
Fant du det du lette etter?