Helseforetakenes anbudsseminar - farmasøytiske spesialpreparater 2019

Konferanse, 04.09.2019-05.09.2019

4. og 5. september 2019 arrangerer Sykehusinnkjøp HF helseforetakenes helseforetakenes anbudsseminar for farmasøytiske spesialpreparater.

Seminaret holdes på Gardermoen og påmeldingsfristen er satt til 25. august 2019.
 
LIS-kontakter og fagrådet har samling  i forkant av seminaret 4. september 2019.

Meld deg på anbudsseminaret her

Målgruppe for seminaret

LIS-kontakter, legemiddelkomiteer, fagdirektører og andre med interesse for legemiddelområdet.

Program

4. september 2019

Kl. 10.00 - 17.00 Årlig LIS-kontakt samling
Kl. 19.00 Felles middag for LIS-kontakter og seminar deltagere

5. september 2019

Kl. 09.30 Registrering og kaffe
Kl. 10.00 Temabolk 1 – Fag i fokus

  • Legemiddelmangel og beredskap ved SLV, Hdir og Vestre Viken HF
  • Nordisk anbud

Kl. 11.30  Lunsj
Kl. 12.30 Temabolk 2 – Anbudene

  • Anbudsprosessen for basisanbudene, hva er nytt og hva er veien videre, ved LIS og LIS-kontakter
  • Paneldiskusjon
  • Kostnadsendringer ved Skule Ingeberg
  • Miljø som kriterie ved Laila Pagh-Skov

Kl. 14.30 Pause
Kl. 15.00 Temabolk 3 – Fag i fokus

  • Bruk Off label (eks: adrenalin inj merket med kun im), SLV
  • Klar til bruk – hva er vi villige til å betale for økt pasientsikkerhet

Kl. 18.00 Møteslutt

Deltakeravgift etter nye retningslinjer fra de regionale helseforetakene

Alternativ 1: LIS- kontaktsamling og anbudsseminar, dag 1 og dag 2 er kr. 3000,-
Alternativ 2: Middag, overnatting og anbudsseminar, dag 2 er kr. 2200,-
Alternativ 3: Deltagelse bare LIS-kontaktsamling, dag 1 er kr. 800,-
Alternativ 4: Deltagelse bare anbudsseminar, dag 2 er kr. 800,-

Når og hvor

Dato
04.09.2019-05.09.2019 
Klokkeslett
Mer informasjon
Meld deg på her  
wenche.thorkildsen@sykehusinnkjop.no
Fant du det du lette etter?