Helseforetakenes anbudsseminar - onkologi 2019

Konferanse, 06.02.2019-07.02.2019

6. og 7. februar 2019 arrangerer Sykehusinnkjøp HF helseforetakenes onkologi -seminar på Hotel Grand Terminus  i Bergen.

Seminaret vil også i år ha et variert program. I tillegg presenteres anbefalinger for kommende avtaleperiode.

Program:  

Onsdag 6. februar 

Kl 11:30 Lunsj

Kl 12:30 Velkommen

 • Status for legemiddelbehandling av benmargskreft, ved overlege og professor Anders Waage, St.Olav hospital
 • Status for legemiddelbehandling av blod- og lymfekreft, ved overlege Yngvar Fløisand, Oslo Universitetssykehus
 • Behandling av non-Hodgkin lymfom med genmodifiserte T-celler. Overlege Arne Kolstad, Oslo Universitetssykehus 

Kl 13:45 Pause

Kl 14:00

 • Biosimilars - før, nå og i fremtiden. Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen, Statens legemiddelverk. 
 • A new approach to funding cancer drugs: successes and lessons learned, ved deputy CDF Operational Lead Brad Groves, NHS
Kl.15.00 Pause

 • Markedsføringstillatelse - hva vurderes og hva er rollen til vurderingen? Overlege Ingrid Wang, Statens legemiddelverk
 • Metodevurdering - hva vurderes og hva er rollen til vurderingen? Seniorrådgiver Einar Andreassen, Statens legemiddelverk
 • LIS onkologisk spesialistgruppe - hva vurderes og hva er rollen til vurderingen?. Overlege Daniel Heinrich, Akershus universitetssykehus. 
 • Paneldebatt: Hvordan skal de ulike vurderingene henge sammen. 
Kl. 16:45 Pause

Kl. 17:00

 • Gjennomgang av resultater i 1907 - uten priser. Overlege Daniel Heinrich, Akershus universitestsykehus. 
 • Paneldebatt: Lavest pris - til hvilken pris? 
18:00 Avslutning 

Kl 19:00 Middag

Torsdag 7. februar

Kl. 08:30

 • Second opinion ekspertpanel - forhold til beslutningsforum og LIS samt første erfaringe, ved overlege og professor ved Haukeland Universitetssykehus Halfdan Sørbye
 • "Repurposing" av legemidler i kreftbehandling. Overlege og professor i hematologi, Bjørn Tore Gjertsen, Haukeland universitetssykehus. 
 • Foreskriving og utlevering av legemidler til kreftbehandling. Andreas Stensvold, onkolog og avdelingssjef ved kreftbehandlingen, Sykehuset Østfold. 
 • Dosebehandling. Farmasøyt Judith van der Laan, Sjukehusapoteka Vest og sykehusapoteker Roy Rangjord, Sjukehusapoteket i Bergen. 
Kl. 10:30 Pause og utsjekk

Kl. 11.00 

 • Gjennomgang og diskusjon av resultater i 1907 - med priser. Overlege Daniel Heinrich, Akershus universitetssykehus. 
Kl. 12:15 Lunsj 

Kl. 13:15

 • Besparelsespotensiale i kommende anbefalinger. Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler (LIS)
 • Overgang fra subkutan til intravenøs formulering for rituksimab og trastuzumab - erfaringer fra Danmark. Forhandler og strategisk rådgiver, Dorthe Bartels, Amgros.
 • Implementering av LIS-anbefalinger i Helse Bergen, ideer og erfaringer. Leder legemiddelkomiteen i Helse Bergen, Tormod Bjånes.
Kl 15.00 Avslutning

Kl. 15:15 Felles bussavgang til Flesland 


Når og hvor

Dato
06.02.2019-07.02.2019 
Klokkeslett
Sted
Bergen
 
Mer informasjon
Meld deg på seminaret her  
mailto:wenche.thorkildsen@sykehusinnkjop.no
Fant du det du lette etter?