Helseforetakenes anbudsseminar TNF BIO 2022

Seminaret blir arrangert 26. og 27. januar 2022 på Thon Hotel Arena på Lillestrøm.

Seminaret vil ta opp teamaer innen behandling av betennelsessykdommer innen revmatologi, gastroenterologi og dermatologi, samt resultater av TNF BIO anskaffelsen gjeldende fra 1. februar 2022.

Meld deg på her

Foreløpig skisse program

Onsdag 26. januar


11.30  Registrering og lunsj. 
12.40  Velkommen ved administrerende direktør Bente Hayes i  Sykehusinnkjøp HF

  • Kort om Sykehusinnkjøp HF og anskaffelser. Avdelingsleder Nicolai Maric Bjørnæs, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
13.00  Innledning ved møteleder.

Covid-19 pandemien - hva har vi lært?

13.05  Erfaringer så langt og veien videre. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, Helsedirektoratet
13.35  Beredskap i Norge på smittevernutstyr og legemidler. Vise administrerend direktør Jan Frich, Helse Sør-Øst RHF 
14.05 Rapport fra Bergamo – Forberedelser, inntrykk og erfaringer. Professor Guttorm Brattebø, overlege i anestesi, Haukeland universitetssykehus 
14.35 Paneldebatt
15.00 Pause

Biologisk behandling og risiko for infeksjonssykdommer 

15.30 Luftveisinfeksjoner hos immunsupprimerte pasienter, med søkelys på diagnostikk og risikovurdering. Professor Jan Kristian Damås, overlege i infeksjonsmedisin, St. Olavs hospital 
16.00 Behov for og effekt av vaksiner hos pasienter på immunsupprimerende behandling. Margrethe Greve Isdahl, overlege, avdeling for Smittevern og vaksine, Folkehelseinstituttet.
16.30 Vaksiner mot SARS-CoV-2 og immunrespons.  Professor Anne Spurkland, immunolog, Universitetet i Oslo
17.00 Pause
17.15 Bakgrunn for vaksineringsstrategier ved immunmedierte sykdommer innen gastro, revma og derma - resultater fra Nor-vaC studien. Silje W. Syversen, overlege revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus og  Kristin Kaasen Jørgensen, overlege gastroenterologisk avdeling, Akershus universitetssykehus.
17.35 Paneldebatt
18.00 Avslutning/Møteslutt
19.00 Middag – for helsepersonell

Torsdag 27. januar

09.00 Møtestart

Nye behandlingsprinsipper, JAK-hemmere som behandlingsprinsipp innen hud, gastro og revmatologi

09.15 JAK hemmere, likheter og forskjeller. Guro Goll, overlege revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus 
09.45 Bruk av JAK hemmere innen gastro. Professor Jørgen Jahnsen, overlege, gastroenterologisk avdeling, Akershus universitetssykehus 
10.05 JAK-hemmere og andre nye behandlingsprinsipper i behandlingen av atopisk dermatitt. Eva Rehbinder, overlege Oslo universitetssykehus
10.25 JAK-hemmere i behandlingen av inflammatoriske revmatiske sykdommer. Gunnstein Bakland, overlege revmatologisk avdeling, UNN 
10.45 Oppdatering om sikkerhet ved bruk av JAK-hemmere. Professor Till Uhlig, overlege, revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus,
10.45 Paneldebatt
11.30 Lunsj 

Nedtrapping av biologiske legemidler

12.30 «Arctic Rewind - REmission in rheumatoid arthritis» – Nedtrapping av legemidler hos pasienter med revmatoloid artrtitt i langvarig remisjon. Siri Lillegraven, lege og seniorforsker, avdeling for forskning og innovasjon, Diakonhjemmet sykehus 
12.50 Evidens for nedtrapping av biologiske legemidler ved IBD - hvor står vi i dag?. Marte Lie Høvik, overlege og førsteamanuensis, gastromedisinsk avdeling, Oslo
universitetssykehus, Ullevål 
13.05 Benstrekk

Kun for helsepersonell - Presentasjon av TNF BIO anbefalingen gjeldende fra 1. februar 2021

13.20 Kort om TNF BIO anskaffelsene. Pål Rydstrøm, seniorrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
13.40 TNF BIO 2206 og utvikling gjennom 2021. Eirik Sverrisson, prosjekttleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler 
13.50 TNF BIO 2006 anbefalinger. Spesialistgruppen og Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler 
14.45 Diskusjon med spesialistgruppen.

  • Medisinsk begrunnet bytte mellom ulike virkestoff
  • Kriterier for å vurdere virkestoff som faglig likeverdige

15.10 Avslutning  ved administrerende direktør  Bente Hayes i Sykehusinnkjøp HF.
15.30 Møteslutt 

Målgruppe for seminaret

Ledere, medisinskfaglig ansvarlig i avdelinger, leger og helsepersonell fra infeksjonsmedisinske avdelinger og poliklinikker, samt fra veneriske poliklinikker, legemiddel komitéer, sykehusfarmasøyter, LIS-kontakter, fagdirektører og andre representanter fra helseforetak med interesse for fagområdet og private spesialister med regionale avtaler.

Pasientorganisasjon med to deltagere.

Tilbydere kan kun delta digitalt.

Det er begrenset antall plasser, og derfor blir ansatte i helseforetak prioritert. 

Deltakeravgift:

HF og RHF ansatte:
Betaler ikke, dekkes av Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Betingelser

  • Påmeldingen er bindende.
  • Det er ingen seminaravgift for LIS kontakter og ansatte i RHF/HF.
  • Du vil motta en bekreftelse kort tid etter at du trykker på «Send»
  • Hvis seminaret er fullbooket, vil du bli kontaktet.
  • Hvis du ikke melder deg av innen fristen og/eller ikke møter på seminaret vil du bli belastet: Seminaravgift og overnatting, dette gjelder også HF/RHF ansatte.Fant du det du lette etter?