Helseforetakenes digitale hepatitt-seminar

17. mars ønsker helseforetakenes hepatitt-spesialistgruppe velkommen til digitalt hepatitt-seminar.
Hepatittseminar 2021.tif

Møteledere Olav Dalgard, professor ved Akershus Universitetssykehus HF og postdoc Håvard Midgard, gastromedisinsk avdeling OUS HF.


Til årets seminar har vi blant annet fått med foredragsholdere fra Egypt og Tyskland. 

Bli med å få oppdatert kunnskap innen hepatitt B, C og D.

Alle som skal delta på det digitale seminaret må melde seg på. De påmeldte deltagerne vil rett i forkant få tilsendt informasjon om hvordan man deltar og logger seg på. 
 
Meld deg på her
 

Målgruppe for seminaret   

Ledere, medisinskfaglig ansvarlig i avdelinger, leger og helsepersonell fra infeksjonsmedisinske avdelinger, gastromedisinske avdelinger og poliklinikker, samt fra veneriske poliklinikker, legemiddel komitéer, sykehusfarmasøyter, LIS-kontakter, fagdirektører og andre representanter fra helseforetak med interesse for fagområdet og private spesialister med regionale avtaler. 

Tilbydere er velkommen til å delta t.o.m. foredraget Litteratur gjennomgang av Maviret og Zepatier. 

Møteledere er Olav Dalgard og Håvard Midgard. 

Foreløpig program:

Onsdag 17. mars                                                

Klokken 10.00  Velkommen, ved møteleder Olav Dalgard, professor ved Akershus Universitetssykehus HF

Klokken 10.10 

The Egyptian HCV elimination program.
Professor Imam Waked, National Liver Institute Shebeen El-Kom, Egypt

Future therapy of hepatitis D
Professor Heiner Wedemeyer, Department of Gastroenterology, Hepatology and Endocrinology Hannover Medical School

Pause

Kan personer med kronisk hepatitt B bli friske hvis de slutter med medisin?
Overlege Asgeir Johannessen, Sykehuset i Vestfold og UiO

Klokken 11.30

Gatenær behandling gjennom 7 år 
Sykepleier Øystein Sager Backe, Prindsens mottakssenter

Hepatittbussen - brukerdrevet turnévirksomhet 
Brukerrepresentant Ronny Bjørnstad ProLAR

OPPORTUNI-C: umiddelbar behandling av pasienter innlagt i sykehus 
Postdoc Håvard Midgard, gastromedisinsk avdeling OUS HF

Erfaringsutveksling ved lavterskel behandling ved rusmisbruk 
Postdoc Håvard Midgaard, OUS, Professor Olav Dalgaard AHUS, brukerrepresentant Ronny Bjørnstad, ProLAR og sykepleier Øystein Sager Backe, Prindsens mottakssenter

Pause

Litteratur gjennomgang av Maviret og Zepatier - første linje behandling
Overlege Alexander Leiva, Helse Bergen

Pause – leverandørene logger ut

Klokken 12.55 Helseforetakenes hepatitt B og C anbefalinger 
Overlege Lars Norman Karlsen, SUS HF

Klokken 13.30  Avslutning
Fant du det du lette etter?