Helseforetakenes LAR-seminar

Konferanse , 29.08.2018

Helseforetakenes LAR-seminar 29. august 2018.

LIS LAR spesialistgruppe inviterer til seminar om  LAR-behandling samt resultater av LIS-anbud for 2018 

Følg seminaret direkte på nett:


Foreløpig program 

Onsdag 29. august 

Kl. 10.00  Velkommen

Hvordan fungerer Sykehusinnkjøp HF, Aktuelt fra LIS  Innkjøpsdirektør Bente Hayes, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS)

Resultater fra LAR i Norge  Professor Thomas Clausen, Universitetet i Oslo

Nye LAR retningslinjer – hva vet vi nå?  Overlege Christian Ohldieck, leder av LAR ved Haukeland US 

Legemidler i LAR og potensielt nye legemidler  Professor Thomas Clausen, Universitetet i Oslo
 
Kl. 12.30 Lunsj
 
Kl. 13.30 Behandling av Hepatitt C hos rusmisbrukere  Overlege og professor Olav Dalgård, AHUS HF 

Utarbeidelse av konkurransegrunnlaget – relevante problemstillinger  Overlege Christian Ohldieck, leder av LAR ved Haukeland US 

LIS LAR spesialistgruppes anbefalinger uten priser  LIS LAR spesialistgruppe

Pause

LIS LAR spesialistgruppes anbefalinger med priser   LIS LAR Spesialistgruppe 
 
Kl. 16.00 Avslutning

Målgruppe for seminaret 

Ledere, medisinskfaglig ansvarlig i avdelinger, leger og helsepersonell i TSB og i avdeling og poliklinikker for rus- og avhengighetsbehandling, apotekansatte, legemiddel komitéer, sykehusfarmasøyter, LIS-kontakter, fagdirektører og andre representanter fra helseforetak med interesse for fagområdet og fastleger som forskriver LAR-legemidler. 

Pasientorganisasjon med to deltagere. Tilbydere med 1-2 deltakere hver. Tilbydere er velkommen til å delta t.o.m. foredraget «Nye retningslinjer».  Det er begrenset antall plasser, og ansatte i helseforetak vil bli prioritert.  

Kostnader

Seminaret blir dekket for helseforetaksansatte over budsjettet for Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler. Reisekostnader dekkes av den enkelte deltager. Kostnad for tilbydere og pasientorganisasjon vil være ca. kr 1500,-.

Fakturaadresse oppgis ved påmelding. Faktura blir sendt. 
 

Når og hvor

Dato
29.08.2018 
Klokkeslett
10:00-16:00
Sted
Radisson Blue Plaza Hotel, Oslo
 
Mer informasjon
Meld deg på seminaret her  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.