Helseforetakenes MS-seminar 2019

Konferanse, 16.01.2019-17.01.2019

16. og 17. januar 2019 arrangerte LIS-MS-spesialistgruppe seminar om immunmodulerende legemidler til behandling av MS, og om LIS-anbud for 2019.

Seminaret ble arrangert på Thon Hotel Arena på Lillestrøm.

Målgruppe for og adgang til seminaret:         

Sykehusinnkjøp gjør oppmerksom på at seminaret kun var for leger og helsepersonell fra nevrologiske avdelinger, legemiddel-komitéer, LIS-kontakter, fagdirektører og andre representanter fra helseforetak med interesse for fagområdet, og private spesialister med regionale avtaler. MS-forbundet kunne melde på inntil tre deltakere.

Programmet startet med lunsj klokken 11:30 første seminardag. Seminaret ble avsluttet andre og siste seminardag rundt klokken 13:30.

Program:


Onsdag 16. januar  

Møteleder: Rune Midgard

(Klikk på programpunktene for å laste ned de tilhørende powerpointpresentasjonene, eller for å gå til artikkellenker): 

11:30: Lunsj

 • 12.30: Velkommen / Aktuelt fra Sykehusinnkjøp HF, innkjøpsdirektør for legemidler, Bente Hayes, Sykehusinnkjøp HFs divisjon legemidler (LIS).
 • 13.00: MS-historien, overlege Astrid Edland, Vestre Viken.
 • 13:20: Finansiering av legemidler, seniorrådgiver Guri Snøfugl, Helsedirektoratet, Avdeling finansiering og DRG.
 • 13:40: Fullstendig metodevurdering, prosjektleder Torunn Tjelle og Gunhild Hagen, Folkehelseinstituttet.

14.15 Pause

 • 14:45: LIS-MS-anbefalinger 2019, LIS-MS-spesialistgruppe

 • 15:15: Bivirkningsovervåkning og signalhåndtering i Norge/EU Pharmacovigilance, seniorrådgiver Gunnar Fløan Rimul, legemiddelovervåking, Legemiddelverket. / Hilde Samdal, Enhet for riktig bruk.

 • 15:35: Alemtuzumab, professor Trygve Holmøy, AHUS.

 • 15:55: Oppfølging av pasienter med thyroideasykdom etter Lemtrada, seksjonsleder Ingrid Norheim, Endokrinologisk avdeling, OUS.

 • 16:15: RAM Stamcellestudien, overlege Øivind Torkildsen, Haukeland Universitetssjukehus.

 • 16:35: Graviditet, professor Elisabeth Gulowsen Celius, OUS HF.

 • 16:55: Paneldiskusjon

17:30: Avslutning

19:00 Middag


Torsdag 17. januar

Møteleder: Astrid Edland

 • 08:30: Rituksimab eller ocrelizumab ved multippel sklerose?, klinisk farmakolog Guttorm Raknes, RELIS Nord.

 • Les også: Utenfor etiketten? – Tidsskrift for Den norske legeforening

 • 09:00: Rituksimab, regional fagdirektør Jan Frich, Helse Sør-Øst.

 • 09:45: Off label-forskrivning, advokatfullmektig Guro Bøhn, divisjon legemidler, LIS.

 • 10:00: Plenumsdiskusjon.

10:30: Pause for hotellutsjekk.

 • 11:00 Forskningssenter for klinisk behandlingprofessor Kjell Morten Myhr, UiB, Haukeland Universitetssjukehus.

 11:30: Lunsj.

 • 12:30: Hvordan organiseres og kvalitetssikres MS-behandling ved norske sykehus?, prosjektleder Tori Smedal, Nasjonalt kompetansetjeneste for MS, Haukeland universitetssykehus.
 • 12:50: Valg av behandling; Hvilke kriterier skal legges til grunn ved oppstart og skifte av behandling?, professor Lars Bø, Nasjonalt kompetansetjeneste for MS, Haukeland universitetssykehus.
 • 13:10: Standarder for MS-oppfølgingprofessor Elisabeth Elisabeth Gulowsen Celius, OUS.

13.30 Avslutning


LIS-MS-spesialistgruppe består av:

Lars Bø Nasjonal kompetansetjeneste for MS, Haukeland universitetssjukehus og Universitet i Bergen 

Elisabeth G. Celius Oslo universitetssykehus HF

Astrid Edland Vestre Viken HF

Trygve Holmøy Akershus universitetssykehus HF

Margitta Kampman Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø

Rune Midgard Molde Sjukehus

Kjell Morten Myhr Universitetet i Bergen

Randi Haugstad, Nasjonal kompetansetjeneste for MS, Haukeland universitetssjukehus


Anne Helen Ognøy, Sykehusinnkjøp HF divisjon legemidler, (LIS) 

Carola Sommervåg,  Sykehusinnkjøp HF divisjon legemidler, (LIS) 

Geir Ove Andersen,  Sykehusinnkjøp HF divisjon legemidler, LIS

Når og hvor

Dato
16.01.2019-17.01.2019 
Klokkeslett
11:30-13:30
Sted
Thon Hotel Arena, Nesgata 1, Lillestrøm
 
Fant du det du lette etter?