Helseforetakenes onkologi-seminar 2020

Konferanse, 12.02.2020-13.02.2020

12.-13. februar 2020 arrangerer Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler helseforetakenes onkologi-seminar.

Seminaret arrangeres på Thon Hotell Arena på Lillestrøm.

Under vil du finne en oversikt over foredragene som ble avholdt under seminaret. 

Sesjon 1 - Usikkerhet i dokumentasjonsgrunnlaget

 • Usikkerhet i HTA-vurderinger. Einar Andreassen, Seniorrådgiver, Statens legemiddelverk
 • Alternative prisavtaler - legitimitet og bærekraft. Iselin Dahlen Syversen, Rådgiver forhandlinger, Sykehusinnkjøp HF
 • Usikkerhet i dokumentasjonsgrunnlaget fra industriens perspektiv. Petter Foss, Head of Market Access, Novartis onkologi
 • INSPIRE – hva er det og hva er mulighetsrommet? Lena Holmström, Spesialrådgiver, Kreftregisteret
 • Usikkerhet i dokumentasjonsgrunnlaget: Hvordan kan klinikere bidra? Oddbjørn Straume, Overlege, Helse Bergen HF

Sesjon 2 – Systemer i andre land

 • Udarbejdelse af anbefalinger om ibrugtagning af sygehuslægemidler i danske sykehus. Heidi Møller Johnsen, Sundhedsvidenskabelig chefkonsulent, Medicinrådet
 • The DRUP study in the Netherlands. Lonneke Timmers, PharmD PhD, Zorginstituut
 • National decision-making for new oncology drugs in England. John Cairns, MA MPhil, London School of Hygiene & Tropical Medicine
 • Systemer i andre land: Felles diskusjon og spørsmål til foregående innlegg

Sesjon 3 – Persontilpasset medisin

 • Tumoragnostiske legemidler. Bjørn Oddvar Strøm, cand. Pharm PhD, Statens legemiddelverk
 • Oppdrag om implementering av testing i RHFene. Hege Russnes, Overlege, Oslo universitetssykehus
 • Patologens rolle ved persontilpasset medisinering. Kristin Dahl-Michelsen, Seksjonsleder ved seksjon for molekylærpatologi, Helse Bergen HF
 • Persontilpasset medisin: Rikets tilstand for genomisk testing og tumoragnostiske legemidler. Overlege Daniel Heinrich, Akershus universitetssykehus
 • Persontilpasset medisin: Debatt

Seksjon 4  –  Anbudsresultater og nye avtaler 

 • Gjennomgang av resultater uten priser. Overlege Daniel Heinrich, Akershus universitetssykehusNår og hvor

Dato
12.02.2020-13.02.2020 
Klokkeslett
12:00-17:00
Mer informasjon
Påmelding  
Fant du det du lette etter?