Helseforetakenes onkologi-seminar 2020

Konferanse, 12.02.2020-13.02.2020

12.-13. februar 2020 arrangerer Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler helseforetakenes onkologi-seminar.

Seminaret arrangeres på Thon Hotell Arena på Lillestrøm.

Her kan du melde deg på seminaret

Påmeldingsfristen er 31. januar 2020.
 

Målgruppe for seminaret:

Ledere, medisinskfaglig ansvarlig i avdelinger, leger og helsepersonell fra onkologiske avdelinger, legemiddel komitéer, LIS-kontakter, fagdirektører og andre representanter fra helseforetak med interesse for fagområdet og private spesialister med regionale avtaler. 

Relevante leverandører er også invitert til å delta fram til lunsj dag 2 med inntil 3 deltakere fra hvert firma.

Deltakeravgift:

 • 4500 NOK for overnatting og deltagelse begge dager 
 • 3000 NOK kun for deltagelse begge dager

For HF og RHF ansatte dekkes deltakeravgiften av Sykehusinnkjøp HF.

Foreløpg skisse til program: 

Onsdag 12. februar 

11.30 Registrering og lunsj

12.30 

 • Velkommen
 • Usikkerhet i dokumentasjonsgrunnlaget: HTA-vurderinger. Statens legemiddelverk
 • Usikkerhet i dokumentasjonsgrunnlaget: Hva kan leveres når? Legemiddelindustrien
 • Usikkerhet i dokumentasjonsgrunnlaget: Behov for alternative prisavtaler? Sykehusinnkjøp

13.35 Pause

14.00 

 • Usikkerhet i dokumentasjonsgrunnlaget: INSPIRE – hva er det og hva er mulighetsrommet? INSPIRE
 • Usikkerhet i dokumentasjonsgrunnlaget: Beslutninger og usikkerhet. Nye metoder
 • Usikkerhet i dokumentasjonsgrunnlaget: Hvordan kan klinikere bidra? Klinikere
 • Usikkerhet i dokumentasjonsgrunnlaget: Debatt

15.40 Pause

15.15 

 • Systemer i andre land: Danmark. Medicinrådet
 • Systemer i andre land: Nederland. TBA
 • Systemer i andre land: England. TBA
 • Systemer i andre land: Politikers perspektiv på evalueringen av Nye metoder. TBA

18.00 Avslutning

19.00 Middag

Torsdag 13. februar

09.00 Velkommen

 • Persontilpasset medisin: Oppdrag om implementering av testing i RHFene. Hege Russnes
 • Persontilpasset medisin: Tumoragnostiske legemidler. TBA
 • Persontilpasset medisin: Testing og praktiske forhold. Patolog

10.30 Pause og utsjekk

11.00 

 • Persontilpasset medisin: Rikets tilstand for genomisk testing og tumoragnostiske legemidler.Overlege Daniel Heinrich, Akershus universitetssykehus
 • Persontilpasset medisin: Debatt
 • Gjennomgang av resultater uten priser. Overlege Daniel Heinrich, Akershus universitetssykehus

12.00 Lunsj

13.00

 • Gjennomgang av resultater med priser. Overlege Daniel Heinrich, Akershus universitetssykehus.
 • Besparelsespotensiale i kommende anbefalinger, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS)

15.00 Avslutning

Når og hvor

Dato
12.02.2020-13.02.2020 
Klokkeslett
Mer informasjon
Påmelding  
Fant du det du lette etter?