Helseforetakenes TNF BIO-seminar 2020

Konferanse, 22.01.2020-23.01.2020

22. og 23. januar 20120 arrangerer Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler helseforetakenes TNF BIO-seminar.

Seminaret arrangeres på Thon Hotell Arena på Lillestrøm.

I tillegg til et faglig program blir også anbudsresultatene for TNF BIO 2006a og 2006b presentert. 

Meld deg på seminaret her

Deltakeravgift:

HF-ansatte:

Alt. 1: Hele seminaret: dag 1, middag, overnatting og dag 2 – kr 3700,-
Alt. 2: Kun dag 1 - kr 900,-
Alt. 3: Kun dag 2 - kr 900,-
Alt. 4: Dag 1 med middag og overnatting – kr 3000,-
Alt. 5: Dag 2 med middag og overnatting (ankommer ettermiddagen dag 1) – kr 3400,-

Leverandører:

Alt. 1: Hele seminaret: dag 1, overnatting og dag 2 – kr 3000,-
Alt. 2: Kun dag 1 - kr 900,-
Alt. 3: Kun dag 2 - kr 900,-
Alt. 4: Dag 1 overnatting – kr 2200,-
Alt. 5: Dag 2 med overnatting (ankommer ettermiddagen dag 1) – 2600,-

Program: 

Onsdag 22. januar

11.30: Registrering og lunsj

12.30: 

  • Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS), ved seniorrådgiver Pål Rydstrøm
  • TNF BIO 2006 og utvikling gjennom 2019, ved prosjektleder Eirik Sverrisson

13.00: Innledning ved møteleder,Gustav Lehne, overlege, avdeling for kreftbehandling, OUS Radiumhospitalet

Et overordnet helseperspektiv

13.05: Regjeringens legemiddelpolitikk, ved statssekretær Anne Grethe Erlandsen, Helse- og omsorgsdepartementet

13.35: RHF-enes vurderinger av legemiddeltilgang og anskaffelser (foreløpig). Ved Jan Frich, viseadministrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF

14.05: Norske Helseprioriteringar - frå teori til praksis. Bjarne Robberstad, Professor, Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen

14.35: Pause

Komplikasjoner assosiert med immunterapi i onkologi

15:00: Komplikasjoner assosiert til immunterapi i onkologi. Ved Anna K. Winge-Main, Overlege og spesialist i onkologi, Radiumhospitalet

15:20: Komplikasjoner assosiert til immunterapi i onkologi - Revmatologisk perspektiv Marthe Schrumpf Heiberg, Overlege, Postdoc Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus

15:40: Komplikasjoner assosiert til immunterapi i onkologi - Gastroenterologisk perspektiv. Ved Jørgen Jahnsen, Professor, Overlege gastroenterologisk avdeling, Akershus universitetssykehus

16:00: Komplikasjoner assosiert til immunterapi i onkologi - Dermatologisk perspektiv. VedØystein S. Sandanger, Forsker MD, PhD, Seksjon for hudsykdommer/Institutt for indremedisinsk forskning, Oslo Universitetssykehus

16:20: Komplikasjoner assosiert til immunterapi i onkologi - Endokrinologisk perspektiv. Ved Ansgar Heck, Overlege, PhD, spes. indremedisin og endokrinologi, seksjon for spesiell endokrinologi, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

16:40: Paneldebatt

17:00: Møteslutt

19:00: Middag (kun for HF-ansatte)

Torsdag 23. januar

09. 00: Graviditet og biologiske legemidler. Ved Gustav Lehne, Overlege, Avd. for kreftbehandling, OUS, Radiumhospitalet

09.15: EULAR anbefaling - legemidler ved graviditet og amming. Ved Monika Østensen, Professor emeritus, Seksjon for Revmatologi, Medisinsk avdeling, Sørlandet sykehus, Kristiansand

09.35: Behandling med biologiske legemidler hos IBD pasienter i forbindelse med graviditet
og amming. Ved Vendel Kristensen, Overlege og Postdoc., Gastroenterologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

09.55: Offisielle retningslinjene for biologisk behandling under graviditet og amming. Marianne Wallenius, Overlege og medisinskfaglig ansvarlig overlege ved NKSR (Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske
sykdommer og førsteamanuensis ved INB

10.15: Paneldiskusjon

10.45: Pause og utsjekk

11.15: Erfaringer fra NOR-DRUM studien - en tverrfaglig gastro/derma/revma TDM studie. Ved Silje Syversen, Overlege, Postdoc Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus

11.30: Lunsj (leverandører deltar til og med lunsj)

12.30: TNF BIO 2006 anbefalinger (Kun for helsepersonell). Ved spesialistgruppen og Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS)

14.30: Avslutning ved møteleder og Sykehusinnkjøp HF. Ved Gustav Lehne, Overlege, Avd. for kreftbehandling, OUS Radiumhospitalet

Når og hvor

Dato
22.01.2020-23.01.2020 
Klokkeslett
Mer informasjon
https://response.questback.com/hinas/xhky6s5qbo Meld deg på her 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.