Helseforetakenes TNF BIO-seminar 2020

Konferanse, 22.01.2020-23.01.2020

Se foredragene fra  helseforetakenes TNF BIO-seminar.

Seminaret ble arrangert av Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler på Thon Hotell Arena på Lillestrøm 22. og 22. januar. 

Som vanlig var det et bredt faglig program, i tillegg til at anbudsresultatene for TNF BIO 2006a og 2006b presentert. 

Mer om anbudsresultatene kan du lese her

Se videoer fra seminaret:

Dag 1

 • Kort om Sykehusinnkjøp HF og anskaffelser– Nicolai Bjørnæs, avdelingsleder anskaffelser
 


 • Kort om TNF BIO anbudet - Seniorrådgiver Pål Rydstrøm 
 


 •  Innledning ved møteleder. Gustav Lehne, overlege, avdeling for kreftbehandling, OUS Radiumhospitalet
 


Et overordnet helseperspektiv

 • RHF-enes vurderinger av legemiddeltilgang og anskaffelser. Jan Frich, viseadministrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF
 


 • Norske Helseprioriteringar - frå teori til praksis. Bjarne Robberstad, professor, Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 


Komplikasjoner assosiert med immunterapi i onkologi

 • Komplikasjoner assosiert til immunterapi i onkologi. Anna K. Winge-Main, overlege og spesialist i onkologi, Radiumhospitalet
 


 • Komplikasjoner assosiert til immunterapi i onkologi - Revmatologisk perspektiv Marthe Schrumpf Heiberg, overlege, Postdoc Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus
 


 • Komplikasjoner assosiert til immunterapi i onkologi - Gastroenterologisk perspektiv.  Jørgen Jahnsen, professor, overlege gastroenterologisk avdeling, Akershus universitetssykehus
 


 • Komplikasjoner assosiert til immunterapi i onkologi - Dermatologisk perspektiv. Øystein S. Sandanger, forsker MD, PhD, Seksjon for hudsykdommer/Institutt for indremedisinsk forskning, Oslo Universitetssykehus
 


 • Komplikasjoner assosiert til immunterapi i onkologi - Endokrinologisk perspektiv. Ansgar Heck, Overlege, PhD, spes. indremedisin og endokrinologi, seksjon for spesiell endokrinologi, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 


Dag 2

Graviditet og biologiske legemidler

 • EULAR anbefaling - legemidler ved graviditet og amming. Monika Østensen, Professor emeritus, Seksjon for Revmatologi, Medisinsk avdeling, Sørlandet sykehus, Kristiansand  
 
 
 • Behandling med biologiske legemidler hos IBD pasienter i forbindelse med graviditet og amming. Vendel Kristensen, Overlege og Postdoc., Gastroenterologisk avdeling, Oslo   universitetssykehus, Ullevål 
 


 • Hvordan brukes TNF-hemmere i forbindelse med svangerskap og amming hos kvinner med inflammatoriske leddsykdommer, erfaringer fra RevNatus registeret. Marianne Wallenius, Overlege og medisinskfaglig ansvarlig overlege ved NKSR (Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer og førsteamanuensis ved INB
 

 • Erfaringer fra NOR-DRUM studien - en tverrfaglig gastro/derma/revma TDM studie. Silje Syversen, Overlege, Postdoc Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus.
 


Produktpresentasjoner fra firmaer under helseforetakenes TNF BIO-seminar 2020.

 • Sandoz med Hyrimoz, Zessly
 • Biogen med Flixabi 
 • Pfizer med Enbrel 
 Når og hvor

Dato
22.01.2020-23.01.2020 
Klokkeslett
12:00-15:00
Mer informasjon
https://response.questback.com/hinas/xhky6s5qbo Meld deg på her 
Fant du det du lette etter?