Helseforetakenes TNF BIO-seminar 2021

Om behandling av betennelsessykdommer innen revmatologi, gastroenterologi og dermatologi, samt resultater av TNF BIO-anskaffelsen for 2021.

Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler inviterer på ny til helseforetakenes anbudsseminar for TNF BIO-legemidler. 

I år som i fjor blir det i Lillestrøm, men med en vri. Det blir satellitter på følgende steder på grunn av den spesielle situasjonen vi er i: Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Bergen og Stavanger. 

Programmet blir spennende så sørg for å melde deg på snarest mulig.

Leverandørene deltar på Teams, lenke sendes ut i forkant til de som melder seg på i forkant av seminaret. Blir det ledige plasser i Lillestrøm vil disse bli tilbudt leverandørene.

Foreløpig skisse program

Onsdag 20. januar

Covid-19 – Erfaringer så langt og hva tar vi med oss videre

Møteleder: Gustav Lehne, overlege, avd. for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Kl. 11.30 Registrering og lunsj

Kl. 12.30 Velkommen

Kort om Sykehusinnkjøp HF og anskaffelser – Nicolai Bjørnæs, avdelingsleder anskaffelser, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS)

Kort om TNF BIO anbudet - seniorrådgiver Pål Rydstrøm, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS)

Kl. 13.00 Innledning ved møteleder

Gustav Lehne, overlege, avd. for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet

Kl. 13:05 Erfaringer så langt og veien videre: Nasjonale anbefalinger i en pandemisituasjon. Erfaringer så langt om arbeidet med nasjonale anbefalinger 

 Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, Helsedirektoretat

Kl. 13:35 Beredskap i Norge på smittevernutstyr og legemidler 

Kl. 14:05  Rapport fra Bergamo – Forberedelser, inntrykk og erfaringer

Professor, seksjonsoverlege Guttorm Brattebø, Haukeland universitetssykehus

Kl. 14:35 Paneldebatt

Kl. 15:00 Pause

Biologisk behandling og risiko for infeksjonssykdommer

Kl. 15:30  Luftveisinfeksjoner hos immunsupprimerte pasienter, med søkelys på diagnostikk og risikovurdering

Professor Jan Kristian Damås, St. Olavs hospital

Kl. 16:00 Behov for og effekt av vaksiner hos pasienter på immunsupprimerende behandling

Overlege, spesialist i barnesykdommer Margrethe Greve Isdahl, avdeling for Smittevern og vaksine, Folkehelseinstituttet

Kl. 16:20 Erfaringer med bruk av biologiske legemidler under covid-19 pandemien og bruk av biologiske legemidler

Revmatologi – Inklusive noen «case-reports»

Overlege Ole Lianes, revmatologisk avdeling, Ålesund sykehus, Helse Møre og Romsdal

Hud

Seksjonsleder Jan Cezary Sitek, seksjon for hudsykdommer og barne- og ungdomsklinikken, senter for sjeldne diagnoser, Oslo universitetssykehus

Gastro Inflammatorisk tarmsykdom under Covid19 pandemien.

Professor Bjørn Moum, Gastroenterologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus

Kl. 17:30  Paneldebatt – pasientinformasjon revmatologi, gastro og hud perspektiv

Kl. 18:00 Avslutning/Møteslutt

Kl. 20.00 Middag – for de som deltar i Lillestrøm

Torsdag 21. januar

Møteleder: Gustav Lehne, overlege, avd. for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet

Nye behandlingsprinsipper, og JAK-hemmere som behandlingsprinsipp

Kl. 09:00 Nye behandlingsprinsipper gastro, hud og revmatologi

Kl. 09:15 Nye behandlingsprinsipper – JAK hemmere i et immunologisk perspektiv. Hvilke rolle vil de ulike JAK hemmerne og immunologi ha. Hvilke roller vil de ulike virkestoffene ha fremover

Overlege Guro Goll, revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus

Kl. 09:35 Bruk av JAK hemmere innen gastro?

Professor, Overlege Jørgen Jahnsen, gastroenterologisk avdeling, Akershus universitetssykehus

Kl. 09:55 Nytt innen hud - Nye legemidler - atopisk dermatitt 

Overlege Eva Rehbinder, Oslo universitetssykehus           

Kl. 10:15  JAK - hemmere i behandlingen av artrittsykdommer

Professor Espen A. Haavardsholm, leder, enhet for forskning og innovasjon, Diakonhjemmet sykehus

Kl. 10:35 Paneldebatt       

Kl. 11:30 Lunsj

Nedtrapping av biologiske legemidler

Kl. 12:30 Artic Rewind - REmission in rheumatoid arthritis – nedtrapping av legemidler ved TNF-hemmer/sDMARD ved revmatoid artritt                                         

Lege og forsker Siri Lillegraven, avdeling for forskning og innovasjon, Diakonhjemmet sykehus

Kl. 12:50  BIOSTOP – erfaringer så langt

Overlege Ingrid P. Berset, seksjon for gastromedisin, avdeling for transplantasjonsmedisin, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet

Kl. 13:05 Benstrekk

Kun for helsepersonell

Kl 13.20              

Møteleder: Gustav Lehne, Overlege, avd. for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet

Kl. 13:30 TNF BIO 2106 og utvikling gjennom 2020 

Prosjektleder Eirik Sverrisson, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS)

Kl. 13:45 TNF BIO 2006 anbefalinger 

Spesialistgruppen og Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS)

Kl. 14:10 Diskusjon med spesialistgruppen

  • Medisinsk begrunnet bytte mellom ulike virkestoff
  • Kriterier for å vurdere virkestoff som faglig likeverdige

Kl. 15:00 Avslutning ved møteleder og Sykehusinnkjøp HF

Gustav Lehne, overlege, Avd. for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet
Innkjøpsdirektør Bente Hayes, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS)

Kl.15:30 Møteslutt

Målgruppe for seminaret 

Ledere, medisinskfaglig ansvarlig i avdelinger, leger og helsepersonell fra revmatologiske, gastroenterologiske og hud avdelinger inklusive poliklinikker, legemiddelkomitéer, sykehusfarmasøyter, LIS-kontakter, fagdirektører og andre representanter fra helseforetak med interesse for fagområdet og private spesialister med regionale avtaler.

Det er begrenset antall plasser, og ansatte i helseforetak vil bli prioritert.

Pasientorganisasjoner og tilbydere får mulighet til å delta digitalt. Til de som er påmeldt seminaret vil det bli sendt ut en lenke for oppkobling til seminaret . Tilbydere og pasientforeninger er velkommen til å delta til og med kl. 13:20, 21. januar 2021.

Deltakeravgift:

HF og RHF ansatte:

Betaler ikke, dekkes av Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Leverandører:

Ingen avgift, hvis du deltar på Teams.

Fysisk tilstedeværelse er forbeholdt helsepersonell, men blir det ledige plasser tilbys de leverandørene. Noter i anmerkningsfeltet, hvis du ønsker å delta fysisk i Lillestrøm, da vil du bli belastet en deltakeravgift på 1500 kr per dag.

Betingelser

  • Påmeldingen er bindende.
  • Det er ingen seminaravgift for LIS kontakter og ansatte i RHF/HF.
  • Du vil motta en bekreftelse kort tid etter at du trykker på «Send»
  • Hvis seminaret er fullbooket, vil du bli kontaktet.
  • Hvis du ikke melder deg av innen fristen og/eller ikke møter på seminaret vil du bli belastet for seminaravgift og overnatting, dette gjelder også HF/RHF ansatte.
Fant du det du lette etter?