Leverandørseminar 2023

Det årlige leverandørseminaret til divisjon legemidler avholdes 16. mars 2023.

Det årlige leverandørseminaret til Sykehusinnkjøp divisjon legemidler avholdes 16. mars 2023. Velkommen skal du være.

For å melde deg på, klikk her:

Påmeldingsfrist 7. mars 2023

Program

09-09.30 Registrering og mat

Del 1: Nytt fra Sykehusinnkjøp

09.30-10.00 Velkommen –Tommy Juhl Nielsen, divisjonsdirektør og Bente Hayes, adm dir Sykehusinnkjøp

10.00-10.25 Nytt fra avdeling nye metoder

10.25-10.50 Nytt fra avdeling anskaffelser

10.50-11.10 Pause

11.10-11.30 Nytt fra avdeling forvaltning

11.30-12.00 Nytt fra juridisk avdeling

12.00            Lunsj

Del 2: Hva bringer fremtiden? 

12.45-13.05 Oppfølging av evalueringen av Nye metoder – Michael Vester, medisinsk rådgiver sekretariatet for nye metoder

13.05-13.25 Kreftregisterdata-samarbeidsmuligheter – Espen Enely, forsker ved Kreftregisteret 

13.25-13.40 Impres/Impred – hvordan kan vi utvikle oss/veien fremover  – Hege Russnes, prof og overlege og Åslaug Helland, prof og overlege fra OUS 

13.40-13.50 CUP - Anne Marthe Ringerud, fagrådgiver  Sykehusinnkjøp

13.50-14.05 Pause

14.05-14.25 Fremtidens legemidler – hva kreves av en kliniker- Sean Wallace, barnenevrolog, PhD, OUS 

14.25-14.55 Gode offentlige anskaffelser og styrking av norsk helsenæring, samarbeid er nøkkelen - Leif Rune Skymoen, adm. dir LMI

Farma Norge –  lite kompliserte men effektive bidragsytere - Elling Berg, daglig leder Orion Pharma og styreleder Farma Norge

14.55-15.00 Avslutning - Tommy Juhl Nielsen, divisjonsdirektør

Fant du det du lette etter?