Leverandørseminar legemidler 2020

Sykehusinnkjøp HF inviterer til det årlige Lucia-møtet for leverandører innen legemiddelfeltet.

11. desember er det nok en gang klart for Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidlers tradisjonelle Lucia-møte for leverandører. På grunn av situasjonen rundt Covid-19 blir årets seminar avholdt digitalt. Det er ikke nødvendig å melde seg på , og alle kan følge møtet ved å klikke på lenken under. Siden dette er et åpent møte, kan invitasjonen videresendes til andre som kan ha interesse av å delta. 

Følg seminaret her

Det vil være mulig å sende inn spørsmål i forkant eller under veis i arrangementet. Spørsmål kan stilles anonymt og kan sendes via sms eller e-post til Eirik Sverrisson - Eirik.sverrisson@sykehusinnkjop.no eller 957 84 101.

Program (med forbehold om endringer): 

0900-0915 Velkommen

0915-0930 Status for legemiddelstrategien

0930-1000 Nytt fra avdeling Nye metoder:

  • Erfaringer med “22. juni-beslutningene" i Beslutningsforum
  • Rammeverk for prisavtaler
  • Retningslinjer for innføring av nye indikasjoner og nye legemidler i spesialisthelsetjenesten i sammenheng med anskaffelser
  • Nordisk samarbeid

1000-1010 Pause

1010-1030 Nytt fra avdeling Anskaffelser

  • Beredskapslagring
  • Nordisk anskaffelse

1030-1045 Effektiv implementering av nye avtaler

  • Overgang til nettofakturering
  • Beredskapslagre
  • Implementering av avtaler

1045-1100 Miljø og samfunnsansvar i anskaffelser

1100-1115 Regulering av dekningskjøp i rammeavtale

1115-1145 Spørsmål og avslutning

Fant du det du lette etter?