Seminar om avtaleverket for gen- og celleterapier

Sykehusinnkjøp arrangerer seminar om avtaleverket for gen- og celleterapier (ATMP).

Tid og sted: Torsdag 19. januar kl 13-15:30, Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedelsplass 7, 0151 Oslo

Presentasjoner fra møtet


Foreløpig program

13:00 – 13:15 Velkommen v/Iselin Dahlen Syversen, Avdelingsleder Nye Metoder, divisjon legemidler, Sykehusinnkjøp HF

13:15 – 14:00 Nasjonalt avtaleverk for gen- og celleterapi v/Guro Bøhm, fagleder juridisk avdeling, divisjon legemidler, Sykehusinnkjøp HF

14:00 – 14:15 Spørsmål

14:15 - 14:30 Pause

14:30 – 14:50 Teknisk aferese avtalen v/Dag Josefsen, seksjonsleder for seksjon for celleterapi, Oslo Universitetssykehus HF

14:50 – 15:00 Spørsmål

15:00 – 15:15 Sykehusapotekene v/Silje Engdal Ørnes, fagsjef sykehusleveranser, Sykehusapotekene HF

15:15 – 15:25 Spørsmål

15:25 – 15:30 Avslutning

Om avtaleverket

Det står mer om avtaleverket på Sykehusinnkjøp sine hjemmesider (https://sykehusinnkjop.no/informasjon-og-opplering#avtaleverk-for-gen--og-celleterapieragreement-templates-for-gene-and-cell-therapy). Der er også avtalene inkludert vedlegg publisert. 

For planlegging av møtet ber vi om påmelding til seminaret til Anne.marthe.ringerud@sykehusinnkjop.no

Vi vil undersøke mulighet for digital deltakelse ved behov.

Fant du det du lette etter?