Styremøte 15. mars 2018

Styremøte, 15.03.2018

Styremøte i Sykehusinnkjøp HF 15. mars 2018.

Når og hvor

Dato
15.03.2018 
Klokkeslett
08:30-14:30
Sted
Grev Wedels plass 7, Oslo
 
Kontaktinformasjon
Spesialrådgiver for styre- og eieroppfølging, Johnny-Leo Jernsletten, telefon 934 86 433.
 
Mer informasjon
johnny-leo.jernsletten@sykehusinnkjop.no  

Styresaker

Sak 17-2018 Innkalling og agenda.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2018/Styremøte 15. mars 2018/Sak 17-2018 Innkalling og agenda.pdfSak 17-2018 Innkalling og agenda.pdf
Sak 18-2018 Strategiarbeid legemidler ver 2.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2018/Styremøte 15. mars 2018/Sak 18-2018 Strategiarbeid legemidler ver 2.pdfSak 18-2018 Strategiarbeid legemidler ver 2.pdf
Sak 19-2018 Orientering ansaffelsesplan 2018.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2018/Styremøte 15. mars 2018/Sak 19-2018 Orientering ansaffelsesplan 2018.pdfSak 19-2018 Orientering ansaffelsesplan 2018.pdf
Sak 20-2018 Innfasing IKT divisjon Midt-Norge.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2018/Styremøte 15. mars 2018/Sak 20-2018 Innfasing IKT divisjon Midt-Norge.pdfSak 20-2018 Innfasing IKT divisjon Midt-Norge.pdf
Sak 21-2018 Forslag til rammeverk til valgstyret.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2018/Styremøte 15. mars 2018/Sak 21-2018 Forslag til rammeverk til valgstyret.pdfSak 21-2018 Forslag til rammeverk til valgstyret.pdf
Sak 22-2018 Biervervsreglement.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2018/Styremøte 15. mars 2018/Sak 22-2018 Biervervsreglement.pdfSak 22-2018 Biervervsreglement.pdf
Sak 22-2018 Vedlegg 1 Biervervsreglement.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2018/Styremøte 15. mars 2018/Sak 22-2018 Vedlegg 1 Biervervsreglement.pdfSak 22-2018 Vedlegg 1 Biervervsreglement.pdf
Sak 23-2018 Vedlegg 1 Styrets beretning 2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2018/Styremøte 15. mars 2018/Sak 23-2018 Vedlegg 1 Styrets beretning 2017.pdfSak 23-2018 Vedlegg 1 Styrets beretning 2017.pdf
Sak 23-2018 Vedlegg 2 Årsregnskap med noter 2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2018/Styremøte 15. mars 2018/Sak 23-2018 Vedlegg 2 Årsregnskap med noter 2017.pdfSak 23-2018 Vedlegg 2 Årsregnskap med noter 2017.pdf
Sak 23-2018 Årsregnskap og årsrapport.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2018/Styremøte 15. mars 2018/Sak 23-2018 Årsregnskap og årsrapport.pdfSak 23-2018 Årsregnskap og årsrapport.pdf
Sak 24-2018 Oppdragsdokumentet 2018.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2018/Styremøte 15. mars 2018/Sak 24-2018 Oppdragsdokumentet 2018.pdfSak 24-2018 Oppdragsdokumentet 2018.pdf
Sak 24-2018 Vedlegg 1 Oppdragsdokumentet 2018.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2018/Styremøte 15. mars 2018/Sak 24-2018 Vedlegg 1 Oppdragsdokumentet 2018.pdfSak 24-2018 Vedlegg 1 Oppdragsdokumentet 2018.pdf
Sak 25-2018 Budsjett 2018.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2018/Styremøte 15. mars 2018/Sak 25-2018 Budsjett 2018.pdfSak 25-2018 Budsjett 2018.pdf
Sak 26-2018 Vedlegg 1 - Rapport fra virksomheten - pr januar 2018.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2018/Styremøte 15. mars 2018/Sak 26-2018 Vedlegg 1 - Rapport fra virksomheten - pr januar 2018.pdfSak 26-2018 Vedlegg 1 - Rapport fra virksomheten - pr januar 2018.pdf
Sak 26-2018 Vedlegg 2 - Rapport fra divisjonene pr januar 2018.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2018/Styremøte 15. mars 2018/Sak 26-2018 Vedlegg 2 - Rapport fra divisjonene pr januar 2018.pdfSak 26-2018 Vedlegg 2 - Rapport fra divisjonene pr januar 2018.pdf
Sak 26-2018 Virksomhetsrapport januar 2018.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2018/Styremøte 15. mars 2018/Sak 26-2018 Virksomhetsrapport januar 2018.pdfSak 26-2018 Virksomhetsrapport januar 2018.pdf
Sak 27-2018 AD orientering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2018/Styremøte 15. mars 2018/Sak 27-2018 AD orientering.pdfSak 27-2018 AD orientering.pdf


Fant du det du lette etter?