TNF BIO spesialistseminar 2019

Konferanse, 07.01.2019-08.01.2019

Sykehusinnkjøp HF arrangerte seminar om behandling av betennelsessykdommer innen revmatologi, gastroenterologi og dermatologi, samt resultater av LIS-anbud for 2019.

Seminaret ble avholdt på Scandic Holmenkollen Park

  • Full programoversikt finner du lenger ned på siden

Direktesendingen fra første seminardag kan du se i opptak nedenfor:Programpunkter fra dag 1:


(Klikk på tidsangivelsene for å komme rett til programpunktet).

00:15:48 – Velkommen ved seniorrådgiver Pål Rydstrøm.

00:19:59 – Presentasjon av Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler, ved innkjøpsdirektør Bente Hayes.

00:40:00 – Sykehusinnkjøp HFs legemiddelstrategi, ved
seniorrådgiver Pål Rydstrøm.

00:49:00 – Innledning, ved møteleder og overlege Gustav Lehne.

00:51:40 – Immunologi ved inflammatorisk hudsykdom, ved PhD Øystein Sandanger, OUS

01:12:20 – Resistens mot biologisk behandling ved IBD - mekanismer og klinikk. Professor Jon Florholmen, UNN

01:32:52 – Riktig behandlingsvalg til rette tid – hvem skal ha biologisk behandling? Et nytt prognostisk verktøy ved UC debut. PhD Rasmus Goll, UNN

01:52:18 – Biologisk immundempende behandling og kreft.
Professor Bjørn Moum, OUS

02:17:03 – Del 1 av 2: Immunterapi ved cancer. Overlege/forskningsgruppeleder ved OUS og professor II ved UiO, Åslaug Helland.

02:40:13 – Del 2 av 2: Immunterapi ved cancer. Overlege/forskningsgruppeleder ved OUS og professor II ved UiO, Åslaug Helland.

03:25:08 – How can the nocebo effect be reduced by switching from reference to biosimilar product - the importance of a communication strategy. Prof. dr. Frank van den Hoogen, Medical Faculty of the Radboud University.

03:54:40 – The Danish experience on switching from originator to biosimilars for non-medical reasons including subsequent back-switching. Professor, overlege Merete Lund Hetland, Københavns Universitet

04:21:18 – Switching between biologicals; exemplified by the Leuven inflixi-ada switch study. Professor/overlege Jørgen Jahnsen, AHUS.

04:43:20 – Nor-DMARD medikamentoverlevelse.
Avdelingssjef/professor Tore Kvien, Diakonhjemmet sykehus

05:05:07 – Paneldiskusjon

Direktesendingen fra andre seminardag kan du se i opptak nedenfor:Programpunkter fra dag 2:


(Klikk på tidsangivelsene for å komme rett til programpunktet).

00:00:15 – Velkommen tilbake, og avspilling av NRK Dagsnytt-innslag fra og om TNF BIO-seminaret, ved seniorrådgiver Pål Rydstrøm og overlege Gustav Lehne.

00:03:56 – TFG; ny finansiering – hvorfor og hva er det. Seniorrådgiver Guri Snøfugl, avdeling finansiering, Helsedirektoratet.

00:36:23 – Nytt fra Statens legemiddelverk. Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen, Statens legemiddelverk

Kursavgift for leverandører var 4000 kroner. Påmeldingsfristen var 14. desember 2018.


Når og hvor

Dato
07.01.2019-08.01.2019 
Klokkeslett
09:00-19:00
Sted
Scandic Holmenkollen Park, Oslo
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema (fristen var 14. desember 2018)  
Fant du det du lette etter?