TNF BIO spesialistseminar 2019

Konferanse, 07.01.2019-08.01.2019

Sykehusinnkjøp HF arrangerte seminar om behandling av betennelsessykdommer innen revmatologi, gastroenterologi og dermatologi, samt resultater av LIS-anbud for 2019.

Seminaret ble avholdt på Scandic Holmenkollen Park

Program  dag 1:


Velkommen ved seniorrådgiver Pål Rydstrøm.

Presentasjon av Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler, ved innkjøpsdirektør Bente Hayes.

Sykehusinnkjøp HFs legemiddelstrategi, ved

seniorrådgiver Pål Rydstrøm.

Innledning, ved møteleder og overlege Gustav Lehne.

Immunologi ved inflammatorisk hudsykdom, ved PhD Øystein Sandanger, OUS

Resistens mot biologisk behandling ved IBD - mekanismer og klinikk. Professor Jon Florholmen, UNN

Riktig behandlingsvalg til rette tid – hvem skal ha biologisk behandling? Et nytt prognostisk verktøy ved UC debut. PhD Rasmus Goll, UNN

Biologisk immundempende behandling og kreft.

Professor Bjørn Moum, OUS

Del 1 av 2: Immunterapi ved cancer. Overlege/forskningsgruppeleder ved OUS og professor II ved UiO, Åslaug Helland.

 Del 2 av 2: Immunterapi ved cancer. Overlege/forskningsgruppeleder ved OUS og professor II ved UiO, Åslaug Helland.

How can the nocebo effect be reduced by switching from reference to biosimilar product - the importance of a communication strategy. Prof. dr. Frank van den Hoogen, Medical Faculty of the Radboud University.

 The Danish experience on switching from originator to biosimilars for non-medical reasons including subsequent back-switching. Professor, overlege Merete Lund Hetland, Københavns Universitet

Switching between biologicals; exemplified by the Leuven inflixi-ada switch study. Professor/overlege Jørgen Jahnsen, AHUS.

Nor-DMARD medikamentoverlevelse.

Avdelingssjef/professor Tore Kvien, Diakonhjemmet sykehus

Paneldiskusjon

Program dag 2:

Velkommen tilbake, og avspilling av NRK Dagsnytt-innslag fra og om TNF BIO-seminaret, ved seniorrådgiver Pål Rydstrøm og overlege Gustav Lehne.

TFG; ny finansiering – hvorfor og hva er det. Seniorrådgiver Guri Snøfugl, avdeling finansiering, Helsedirektoratet.

Nytt fra Statens legemiddelverk. Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen, Statens legemiddelverk

Kursavgift for leverandører var 4000 kroner. Påmeldingsfristen var 14. desember 2018.


Når og hvor

Dato
07.01.2019-08.01.2019 
Klokkeslett
09:00-19:00
Sted
Scandic Holmenkollen Park, Oslo
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema (fristen var 14. desember 2018)  
Fant du det du lette etter?