Avtaler for Helse Midt-Norge

Sykehusinnkjøp HF, divisjon Midt-Norge, bistår Helse Midt-Norge med å inngå lokale og regionale avtaler. Her er en oversikt over hvilke avtaler som gjelder for Helse Midt-Norge. 

Det kan være en del avtaler som er fremforhandlet av foretakene selv. Disse avtalene vil ikke være tilgjengeliggjort på denne nettsiden. Om du ikke finner avtalen du leter etter på denne siden eller under nasjonale avtaler, ber vi deg ta kontakt med innkjøpsavdelingen på det enkelte helseforetak.

Dersom du har spørsmål knyttet til avtaler kan du kontakte avtaleforvalter på e-post forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.

Akuttsekker til ambulansebrukhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/akuttsekker-til-ambulansebrukAkuttsekker til ambulansebrukA
Artroskopihttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/artroskopiArtroskopiA
Audio- og videoutstyrhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/audio-og-videoutstyrAudio- og videoutstyrA
Ballonger og stenter til vaskulær intervensjonsradiologihttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/ballonger-og-stenter-til-vaskuler-intervensjonsradiologiBallonger og stenter til vaskulær intervensjonsradiologiB
Bekledninghttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/bekledningBekledningB
Biopsi og radiologisk forbruksmatriellhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/biopsi-og-radiologisk-forbruksmatriellBiopsi og radiologisk forbruksmatriellB
Blodgivergaverhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/blodgivergaverBlodgivergaverB
Blodprøvetakingsutstyrhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/blodprovetakingsutstyrBlodprøvetakingsutstyrB
Blomsterhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/blomsterBlomsterB
Branntetting HNThttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/branntetting-hntBranntetting HNTB
Brannvarslingsanlegg, service og kontroll https://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/brannvarslingsanlegg-service-og-kontroll-Brannvarslingsanlegg, service og kontroll B
Diatermihttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/diatermiDiatermiD
Diatermiapparater - Enklere og Avansertehttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/diatermiapparater-enklere-og-avanserteDiatermiapparater - Enklere og AvanserteD
Dren, sonder og sug - del 1 https://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/dren-sonder-og-sug-del-1-Dren, sonder og sug - del 1 D
Dren, sonder og sug - del 2https://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/dren-sonder-og-sug-del-2Dren, sonder og sug - del 2D
Elektriske ambulansebårerhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/elektriske-ambulansebarerElektriske ambulansebårerE
Ernæringsprodukter for nyfødte – Ny avtale fra 1/5 -21 https://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/erneringsprodukter-for-nyfodte-ny-avtale-fra-15-21Ernæringsprodukter for nyfødte – Ny avtale fra 1/5 -21 E
Fasaderenhold - HNT og STOhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/fasaderenhold-hnt-og-stoFasaderenhold - HNT og STOF
Fikseringsprodukter, kompresser og tupferehttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/fikseringsprodukter-kompresser-og-tupfereFikseringsprodukter, kompresser og tupfereF
Flyttetjenester og midlertidig lagringhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/flyttetjenester-og-midlertidig-lagringFlyttetjenester og midlertidig lagringF
Forstøverutstyrhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/forstoverutstyrForstøverutstyrF
Gastrostomiport med tilbehørhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/gastrostomiport-med-tilbehorGastrostomiport med tilbehørG
Generelle kirurgiske instrumenterhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/generelle-kirurgiske-instrumenterGenerelle kirurgiske instrumenterG
Hjertekirurgi, forbruksmateriell - STOhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/hjertekirurgi-forbruksmateriell-stoHjertekirurgi, forbruksmateriell - STOH
Hofteproteser og sement til ortopedisk brukhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/hofteproteser-og-sement-til-ortopedisk-brukHofteproteser og sement til ortopedisk brukH
Høyhastighetsborhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/hoyhastighetsborHøyhastighetsborH
Håndverkertjenester - HMRhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/handverkertjenester-hmrHåndverkertjenester - HMRH
Håndverkertjenester - STOhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/handverkertjenester-stoHåndverkertjenester - STOH
Infusjon og transfusjonsprodukter – Ny avtale fra 1/4 -21https://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/infusjon-og-transfusjonsprodukter-ny-avtale-fra-14-21Infusjon og transfusjonsprodukter – Ny avtale fra 1/4 -21I
Juridisk bistand i varslingssakerhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/juridisk-bistand-i-varslingssakerJuridisk bistand i varslingssakerJ
Juridiske tjenesterhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/juridiske-tjenesterJuridiske tjenesterJ
Kanylebøtter og risikoavfallsbeholderehttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/kanylebotter-og-risikoavfallsbeholdereKanylebøtter og risikoavfallsbeholdereK
Katarakt prosedyrepakke - HNThttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/katarakt-prosedyrepakke-hntKatarakt prosedyrepakke - HNTK
Kataraktkirurgi, utstyr og forbruksmateriell - STOhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/kataraktkirurgi-utstyr-og-forbruksmateriell-stoKataraktkirurgi, utstyr og forbruksmateriell - STOK
Kateteriseringssetthttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/kateteriseringssettKateteriseringssettK
Kneproteser med tilbehørhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/kneproteser-med-tilbehorKneproteser med tilbehørK
Kommunikasjon- og profileringstjenesterhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/kommunikasjon-og-profileringstjenesterKommunikasjon- og profileringstjenesterK
Kuvøser til nyfødt intensivhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/kuvoser-til-nyfodt-intensivKuvøser til nyfødt intensivK
Luftveisprodukterhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/luftveisprodukterLuftveisprodukterL
Oksygenmaskerhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/oksygenmaskerOksygenmaskerO
Optiker Endoskopi ØNHhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/optiker-endoskopi-onhOptiker Endoskopi ØNHO
Pasientvarme, pasientovervåkning, blod og væskevarmerehttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/pasientvarme-pasientovervakning-blod-og-veskevarmerePasientvarme, pasientovervåkning, blod og væskevarmereP
PCI og El.Fys., prosedyrepakkerhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/pci-og-elfys-prosedyrepakkerPCI og El.Fys., prosedyrepakkerP
PNA, utstyr og forbruksvarerhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/pna-utstyr-og-forbruksvarerPNA, utstyr og forbruksvarerP
Poolingsetthttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/poolingsettPoolingsettP
Prefylte prøvebeholdere til patologiavdelingerhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/prefylte-provebeholdere-til-patologiavdelingerPrefylte prøvebeholdere til patologiavdelingerP
Prosedyrepakker og operasjonsoppdekninghttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/prosedyrepakker-og-operasjonsoppdekningProsedyrepakker og operasjonsoppdekningP
Reservestrømaggregat, serviceavtale - STOhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/reservestromaggregat-serviceavtale-stoReservestrømaggregat, serviceavtale - STOR
Respiratorslanger med tilbehør og ventilasjonsetthttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/respiratorslanger-med-tilbehor-og-ventilasjonsettRespiratorslanger med tilbehør og ventilasjonsettR
Ryggimplantaterhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/ryggimplantaterRyggimplantaterR
Samlegaver til blodbankenehttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/samlegaver-til-blodbankeneSamlegaver til blodbankeneS
Sikkerhetsventilasjon, serviceavtale - STOhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/sikkerhetsventilasjon-serviceavtale-stoSikkerhetsventilasjon, serviceavtale - STOS
Sprinkelkontroll - HNThttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/sprinkelkontroll-hntSprinkelkontroll - HNTS
Stapling og laparoskopiutstyrhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/stapling-og-laparoskopiutstyrStapling og laparoskopiutstyrS
Sterile hanskerhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/sterile-hanskerSterile hanskerS
Stomiprodukterhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/stomiprodukterStomiprodukterS
Sutur og ligaturhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/sutur-og-ligaturSutur og ligaturS
Sårbehandlingsprodukter – ny avtale fra 1/3-21 https://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/sarbehandlingsprodukter-ny-avtale-fra-13-21Sårbehandlingsprodukter – ny avtale fra 1/3-21 S
Tappeposer og transferposer til blodbankene https://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/tappeposer-og-transferposer-til-blodbankene-Tappeposer og transferposer til blodbankene T
Termometerhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/termometerTermometerT
Vakumbehandlingprodukterhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/vakumbehandlingprodukter-ny-avtale-gyldig-fra-22-februar-2021VakumbehandlingprodukterV
Vaskedekontaminatorer og oppbevaringsskap m/tørkefunksjon for fleksible endoskophttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/vaskedekontaminatorer-og-oppbevaringsskap-mtorkefunksjon-for-fleksible-endoskopVaskedekontaminatorer og oppbevaringsskap m/tørkefunksjon for fleksible endoskopV
Vaskesetthttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/vaskesettVaskesettV
Øyeprodukter og implantaterhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-midt-norge/oyeprodukter-og-implantererØyeprodukter og implantaterØ

Fant du det du lette etter?