Avtale for alle helseforetak i Helse Midt-Norge RHF

Akuttsekker til ambulansebruk

Avtalen gjelder fra 12. desember 2017 til 11. desmber 2020, med mulighet for forlengelse i 1 år. 

Ambulansetjenesten i Midt-Norge er en integrert del av spesialisthelsetjenesten i regionen og driftes av Helseforetakene Helse Nord-Trøndelag, St Olavs hospital og Helse Møre og Romsdal. På vegne av de respektive helseforetakene gjennomfører Sykehusinnkjøp HF en samlet anskaffelse av materiell.

Hvem er leverandører?

Norgesplaster AS
Avtalenummer: 200210
Kontraktsansvarlig: Kari Jebens Lundal
Tlf: +47 93247068
E-post: kjlundal@snogg.no

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Anita Antonsen Sand

prosjektleder / avtaleforvalter
anita.a.sand@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

Slik brukes avtalen

Avrop foregår iht kontrakt.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Logg inn (ProWeb)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under 

Logg inn (leverandørstatistikk)

Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)A
Fant du det du lette etter?