Lokal avtale for St. Olavs hospital HF

Audio- og videoutstyr

Avtalen gjelder fra 20. februar 2018 til 19. februar 2021, med mulighet for forlengelse i 1 år. 

Avtalen omfatter kjøp av audio-/videoutstyr til St. Olavs hospital, samt at øvrige helseforetak i Helse Midt-Norge RHF kan benytte seg av ovennevnte avtale som opsjon.

Hvem er leverandører?

Sectra Norge AS (avtalenummer 200248):

Kontraktsansvarlig: Cato Torvrud
Tlf: +47 48016233
E-post: cato.torvrud@sectra.com

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Anita Antonsen Sand

prosjektleder / avtaleforvalter
anita.a.sand@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

Slik brukes avtalen

Avrop foregår iht. kontrakt.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Logg inn (ProWeb)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under 

Logg inn (leverandørstatistikk)

Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)Fant du det du lette etter?