Avtale for alle helseforetak i Helse Midt-Norge RHF

Ballonger og stenter til vaskulær intervensjonsradiologi

Avtalen gjelder fra 1.april 2020 til 31.mars 2022, med mulighet for forlengelse i 1+1 år.

Avtalen inneholder ballonger og stenter til vaskulær intervensjonsradiologi.

Hvem er leverandører?

Abbott Medical Norway AS – avtalenummer 200919
Kontraktsansvarlig: Anders Aagaard
Tlf: 90 29 92 62
E-post: nordic.avcontracts@av.abbott.com / Anders.aagard@abbott.com

Biotronik ApS – avtalenummer 200920
Kontraktsansvarlig: Nana Thaarup
Tlf: +45 26 24 52 47
E-post: nana.thaarup@biotronik.com

Boston Scientific Nordic AB – avtalenummer 200921
Kontraktsansvarlig: Ellen Vesterlund
Tlf: +46 70 971 82 33
E-post: tendernordic@bsci.com

Brage Medical AS – avtalenummer 200922
Kontraktsansvarlig: Sven Arne Ulrichsen
Tlf: 32 83 59 00
E-post: svane@bragemedical.no / info@bragemedical.no

Medtronic Norge AS – avtalenummer 200923
Kontraktsansvarlig: Elin Olsen
Tlf: +45 32 48 18 00 / +45 27 79 76 27
E-post: avtaler@medtronic.com

Mermaid Medical AS – avtalenummer 200924
Kontraktsansvarlig: Lisa Fjeldsted Jensen
Tlf: +45 27 13 45 06
E-post: lfj@mermaidmedical.com

Produkter på avtale

Avtalen er delt inn i 10 deltilbud.

Avropsmekanisme: For deltilbud 1 og 3-10 foregår avrop iht. kontrakt. For deltilbud 2 er det parallelle avtaler med rangering. Valg av produkter fra leverandør med lavere rangering enn hovedleverandør vil kun skje når særskilte medisinskfaglige vurderinger av behandlende lege tilsier dette, eller at hovedleverandør ikke kan levere aktuell artikkel.

Deltilbud 1 - Ballongkateter, standard 0,035" – Abbott Medical Norway AS

Deltilbud 2 - Ballongkateter, OTW 0,014"/0,018"

  1. Abbott Medical Norway AS

  2. Biotronik ApS

  3. Boston Scientific Nordic AB

Deltilbud 3 - Ballongkateter, monorail 0,014 – Abbott Medical Norway AS

Deltilbud 4 - Medikamentballonger 0,014" – Mermaid Medical AS

Deltilbud 5 - Medikamentballonger 0,035" – Medtronic Norge AS

Deltilbud 6 - Ballongekspanderbare stenter, monorail 0,014" – Abbott Medical Norway AS

Deltilbud 7 - Ballongekspanderbare stenter 0,035" – Brage Medical AS

Deltilbud 8 - Selvekspanderende stenter 0,035" – Boston Scientific Nordic AS

Deltilbud 9 - Selvekspanderende stenter for leddnære områder f.eks. arteria poplita  – Abbott Medical Norway AS

Deltilbud 10 - Selvekspanderende medikamentavgivende stenter – Boston Scientific Nordic AS

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Christian Simonsen

prosjektleder 
christian.folgero.simonsen@sykehusinnkjop.no
+47 416 63 504


Portrett

Håvard Augdal

avtaleforvalter 
havard.augdal@sykehusinnkjop.no
+47 977 40 938

Dokumenter

Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått innen delområdene 1 og 3-10 er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Avtalene som er inngått innen delområde 2 er parallelle avtaler med rangering. Valg av produkter fra leverandør med lavere rangering enn hovedleverandør vil kun skje når særskilte medisinskfaglige vurderinger av behandlende lege tilsier dette, eller at hovedleverandør ikke kan levere aktuell artikkel. 

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Logg inn (ProWeb)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under 

Logg inn (leverandørstatistikk)

Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)

Fant du det du lette etter?