Avtale for alle helseforetak i Helse Midt-Norge RHF

Biopsi og radiologisk forbruksmatriell

Avtalen gjelder fra 1. desember 2018 til 1. desember 2022.

Avtalen omfatter biopsiprodukter og radiologisk forbruksmateriell

Hvem er leverandører?

Argon Medical Devices Danmark APS
Kontrakts- og produktansvarlig: Johannes Byrkjeland
Tlf: 992 61 517
E-post: johannes.byrkjeland@argonmedical.com

 
Bard Norway AS
Kontraktsansvarlig: Brit Cederholm
Tlf: 815 00 266
E-post: brit.cederholm@crbard.com
Produktansvarlig: Glenn Hammerstad
Tlf: 416 57 687
E-post: glenn.hammerstad@crbard.com

 
Ecomed Helseprodukter AS
Kontraktsansvarlig: Hanne Marie Greibrokk
Tlf: 67137000 / 47331153
E-post: hanne.greibrokk@ecomed.no
Produktansvarlig: Mona Tufte Radeid
Tlf: 67137000
E-post: post@ecomed.no

 
Merit Medical Norway AS
Kontraktsansvarlig: Terese Nilsson / May-Brit Sørensen
Tlf: 80 01 16 29
E-post: nordictenders@merit.com
Produktansvarlig: Bernt Harald Berntzen
Tlf: 92 88 55 28
E-post: berntharald.berntzen@merit.com

 
Mermaid Medical AS
Kontrakts og produktansvarlig: Morten Torsæter Barton
Tlf: 911 29 782
E-post: mtb@mermaidmedical.com

 
Vingmed AS
Kontraktsansvarlig: Anett Krogh-Nielsen
Tlf: 99 55 15 35
E-post: anett.krogh-nielsen@vingmed-as.no
Produktansvarlig: Wibeche Andreassen
Tlf: 91 31 67 97
E-post: wibeche.andreassen@vingmed-as.no

Produkter på avtale

Følgende delområder er på avtale (Leverandør/avtalenummer):

1. Engangs biopsiinstrument halvautomatisk og tilhørende coaxialnåler (Argon Medical Devices Danmark APS / 200495)
2. Engangs biopsiinstrument helautomatisk og tilhørende coaxialnåler (Bard Norway AS / 200496)
3. Biopsinåler til flergangspistol og tilhørende coaxialnåler

  • Biopsinål til flergangs pistoler Bard Magnum og tilhørende coaxialnåler (Bard Norway AS / 200496)
  • Biopsinål til flergangs pistoler Evocore og tilhørende coaxialnåler (Mermaid Medical / 200500)

4. Engangs biopsiinstrument halvautomatisk i sett med coaxialnål (Merit Medical Norway AS / 200498)
5. Benbiopsisystem for CT-veiledet biopsi i skjelett

  • System for manuell benbiopsi i sett (Merit Medical Norway AS / 200498)
  • Manuelt benbiopsisystem som separate deler (Vingmed AS / 200499)
  • System for benbiopsi m/batteridrevet drill inkl. forbruksmateriell (Vingmed AS / 200499)
6. Benmargsaspirasjonsnåler (Argon Medical Devices Danmark APS / 200495)
7. Benmargsbiopsinåler (Argon Medical Devices Danmark APS / 200495)
8. Engangs biopsiinstrument helautomatisk til transrektal biopsi av prostata (Bard Norway AS / 200496)

9. Hudbiopsi (Ecomed Helseprodukter AS / 200497)
10. Drenasjekateter pig-tail m/ tilbehør (Argon Medical Devices Danmark APS / 200495)
11. Nåleførere/guide og trekk til ultralydveiledet biopsi og ultralyd probetrekk

  • Nåleførere/guide og trekk til ultralydveiledet biopsi (Mermaid Medical AS / 200500)
  • Ultralyd probetrekk (Mermaid Medical AS / 200500)

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

​Christian Simonsen

prosjektleder 
christian.folgero.simonsen@sykehusinnkjop.no

​Håvard Augdal

avtaleforvalter ​
forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no​o

Dokumenter

Slik brukes avtalen

En leverandør per delområde. Avrop foregår iht. kontrakt.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Logg inn (ProWeb)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under 

Logg inn (leverandørstatistikk)

Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)Fant du det du lette etter?