Avtale for alle helseforetak i Helse Midt-Norge RHF

Biopsi og radiologisk forbruksmatriell

Avtalen gjelder fra 1. desember 2018 til 1. desember 2021, med mulighet for forlengelse i 1 år. 

Avtalen omfatter biopsiprodukter og radiologisk forbruksmateriell

Hvem er leverandører?

Argon Medical Devices Danmark APS
Kontrakts- og produktansvarlig: Johannes Byrkjeland
Tlf: 992 61 517
E-post: johannes.byrkjeland@argonmedical.com

Bard Norway AS
Kontraktsansvarlig: Brit Cederholm
Tlf: 815 00 266
E-post: brit.cederholm@crbard.com
Produktansvarlig: Glenn Hammerstad
Tlf: 416 57 687
E-post: glenn.hammerstad@crbard.com

Ecomed Helseprodukter AS
Kontraktsansvarlig: Hanne Marie Greibrokk
Tlf: 67137000 / 47331153
E-post: hanne.greibrokk@ecomed.no
Produktansvarlig: Mona Tufte Radeid
Tlf: 67137000
E-post: post@ecomed.no

Merit Medical Norway AS
Kontraktsansvarlig: Terese Nilsson / May-Brit Sørensen
Tlf: 80 01 16 29
E-post: nordictenders@merit.com
Produktansvarlig: Bernt Harald Berntzen
Tlf: 92 88 55 28
E-post: berntharald.berntzen@merit.com

Mermaid Medical AS
Kontrakts og produktansvarlig: Morten Torsæter Barton
Tlf: 911 29 782
E-post: mtb@mermaidmedical.com

Vingmed AS
Kontraktsansvarlig: Anett Krogh-Nielsen
Tlf: 99 55 15 35
E-post: anett.krogh-nielsen@vingmed-as.no
Produktansvarlig: Wibeche Andreassen
Tlf: 91 31 67 97
E-post: wibeche.andreassen@vingmed-as.no

Produkter på avtale

Følgende delområder er på avtale (Leverandør/avtalenummer):

1. Engangs biopsiinstrument halvautomatisk og tilhørende coaxialnåler (Argon Medical Devices Danmark APS / 200495)
2. Engangs biopsiinstrument helautomatisk og tilhørende coaxialnåler (Bard Norway AS / 200496)
3. Biopsinåler til flergangspistol og tilhørende coaxialnåler

  • Biopsinål til flergangs pistoler Bard Magnum og tilhørende coaxialnåler (Bard Norway AS / 200496)
  • Biopsinål til flergangs pistoler Evocore og tilhørende coaxialnåler (Mermaid Medical / 200500)

4. Engangs biopsiinstrument halvautomatisk i sett med coaxialnål (Merit Medical Norway AS / 200498)
5. Benbiopsisystem for CT-veiledet biopsi i skjelett

  • System for manuell benbiopsi i sett (Merit Medical Norway AS / 200498)
  • Manuelt benbiopsisystem som separate deler (Vingmed AS / 200499)
  • System for benbiopsi m/batteridrevet drill inkl. forbruksmateriell (Vingmed AS / 200499)
6. Benmargsaspirasjonsnåler (Argon Medical Devices Danmark APS / 200495)
7. Benmargsbiopsinåler (Argon Medical Devices Danmark APS / 200495)
8. Engangs biopsiinstrument helautomatisk til transrektal biopsi av prostata (Bard Norway AS / 200496)

9. Hudbiopsi (Ecomed Helseprodukter AS / 200497)
10. Drenasjekateter pig-tail m/ tilbehør (Argon Medical Devices Danmark APS / 200495)
11. Nåleførere/guide og trekk til ultralydveiledet biopsi og ultralyd probetrekk

  • Nåleførere/guide og trekk til ultralydveiledet biopsi (Mermaid Medical AS / 200500)
  • Ultralyd probetrekk (Mermaid Medical AS / 200500)

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Christian Simonsen

prosjektleder 
christian.folgero.simonsen@sykehusinnkjop.no
+47 416 63 504


Portrett

Håvard Augdal

avtaleforvalter 
havard.augdal@sykehusinnkjop.no
+47 977 40 938

Dokumenter

Slik brukes avtalen

En leverandør per delområde. Avrop foregår iht. kontrakt.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Logg inn (ProWeb)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under 

Logg inn (leverandørstatistikk)

Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)Fant du det du lette etter?