GJELDER FOR ALLE HELSEFORETAK I HELSE MIDT-NORGE RHF

Endoskopiske produkter

Avtalen gjelder fra 24. oktober 2020 til 24. oktober 2023, med mulighet for forlengelse i 1 år.

Det er inngått regionale avtaler for levering av endoskopiske produkter med 12 leverandører.

Hvem er leverandør?

Endotech AS
Avtalenummer: 201073 
E-post: dag@endotech.no

Olympus Norge AS
Avtalenummer: 20107
E-post: mailin.brustad@olympus.no

Boston Scientific Nordic AB
Avtalenummer: 201075
E-post: tendernordic@bsci.com

Kebomed AS
Avtalenummer: 201076
E-post: bjol@kebomed.no

Cook Norge AS
Avtalenummer: 201077
E-post: maria.osth@cookmedical.com

Inclino AS
Avtalenummer: 201078
E-post: nina@inclino.no

InterV Nordic AB
Avtalenummer: 201079
E-post: helena@intervnordic.com

Upviser AS
Avtalenummer: 201080
E-post: tom.schistad@upviser.com

Vingmed AS
Avtalenummer: 201081
E-post: arne.johnsen@vingmed-as.no

Gothia Medical AB
Avtalenummer: 201082
E-post: customercare@gothiamedical.se

Merit Medical Norway AS
Avtalenummer: 201083
E-post: nordictenders@merit.com

Medtronic Norge AS
Avtalenummer: 201084
E-post: avtaler@medtronic.com

Delkontrakt 1: Metallstenter til gallegang

Leverandører:
1. Endotech AS
2. Boston Scientific Nordic AB

Delkontrakt 2: Metallstenter til øsofagus

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB
2. Endotech AS
3. Olympus Norge AS 

Delkontrakt 3: Metallstenter til colon

Leverandører:
1. Olympus Norge AS
2. Endotech AS
3. Boston Scientific Nordic AB

Delkontrakt 4: Metallstenter til duodenum

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AS
2. Olympus Norge AS
3. Endotech AS

Delkontrakt 5: Metallstenter Lumen Apposing (LAMS)

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB
2. Olympus Norge AS
3. Endotech AS

Delkontrakt 6: Plaststenter med tilhørende pusher

Leverandører:

1. Endotech AS

2. Cook Norge AS

Delkontrakt 7: Plaststenter til gallegang alt-i-ett sett

Leverandør: Boston Scientific Nordic AB

Delkontrakt 8: Resorberbare stenter

Leverandør: Gothia Medical AB

Delkontrakt 9: Stenter til øsofagusvaricer

Leverandør: Gothia Medical AB

Delkontrakt 10: Kanyleringskateter til ERCP engangs

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB
2. Kebomed AS
3. Cook Norge AS

Delkontrakt 11: Papillotomer til kort-wire system engangs

Leverandører:
1. Endotech AS
2. Boston Scientific Nordic AB
3. Olympus Norge AS
4. Cook Norge AS

Delkontrakt 13: Nålekniver engangs

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB
2. Cook Norge AS

Delkontrakt 14: Ekstraksjonsballonger engangs

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB
2. Endotech AS

Delkontrakt 15: Ekstraksjonskurver uten knuser engangs

Leverandører:
1. Olympus Norge AS
2. Boston Scientific Nordic AB
3. Cook Norge AS

Delkontrakt 16: Ekstraksjonskurver med knuser engangs

Leverandør: Boston Scientific Nordic AB

Delkontrakt 17: Cytologibørster til ERCP engangs

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB
2. Olympus Norge AS
3. Cook Norge AS

Delkontrakt 18: Guidewire engangs

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB
2. Endotech AS
3. Cook Norge AS

Delkontrakt 19: Guidewire hydrofile engangs

Leverandører:
1. Merit Medical Norway AS
2. Boston Scientific Nordic AB
3. Cook Norge AS

Delkontrakt 20: Guidewirelås engangs

Leverandør: Cook Norge AS

Delkontrakt 21: Blokkeballonger engangs

Leverandører:
1. Endotech AS
2. Boston Scientific Nordic AB
3. Cook Norge AS

Delkontrakt 22: Blokkepistol med sprøytemanometer flergangs

Leverandør: Boston Scientific Nordic AB

Delkontrakt 23: Blokkepistol med sprøytemanometer engangs

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Delkontrakt 24: Akalasiballonger engangs

Leverandør: Boston Scientific Nordic AB 

Delkontrakt 25: Punksjonsnåler til EUS engangs

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB
2. Olympus Norge AS
3. Medtronic Norge AS

Delkontrakt 26: Cystotomer engangs

Leverandør: Cook Norge AS

Delkontrakt 28: Spraykateter engangs

Leverandør: InterV Nordic AB

Delkontrakt 29: Biopsitenger engangs

Leverandør: Boston Scientific Nordic AB

Delkontrakt 30: Injeksjonsnåler engangs

Leverandør: Olympus Norge AS

Delkontrakt 31: Diatermislynger engangs

Leverandør: Endotech AS

Delkontrakt 32: Kaldslynge engangs

Leverandør: Endotech AS 

Delkontrakt 33: Hybridslynge kald/varm

Leverandører:
1. UpViser AS
2. Olympus Norge AS
3. Boston Scientific Nordic AB 

Delkontrakt 34: Slynger med injeksjonsnål engangs

Leverandør: Endotech AS  

Delkontrakt 35: Mucosareseksjonssett til øsofagus

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB
2. Cook Norge AS
3. Olympus Norge AS 

Delkontrakt 36: Reseksjonsutstyr for ESD inkludert ESR

Leverandør: Olympus Norge AS  

Delkontrakt 37: Hemostase snøreslynger til polyppektomi engangs

Leverandør: Olympus Norge AS  

Delkontrakt 38: Hemostaseklips engangs

Leverandører:
1. Endotech AS
2. Olympus Norge AS 

Delkontrakt 39: Bipolare koagulasjonsprober engangs

Leverandører:
1. Endotech AS
2. Boston Scientific Nordic AB 

Delkontrakt 40: Koagulasjonstang for hemostase engangs

Leverandør: Olympus Norge AS  

Delkontrakt 41: Hemostasepulver

Leverandører:
1. Cook Norge AS
2. Endotech AS 

Delkontrakt 42: Hemostasestrikker engangs

Leverandør: Boston Scientific Nordic AB  

Delkontrakt 43: Polyppnett/kurver engangs

Leverandører:
1. UpViser AS
2. InterV Nordic AB
3. Olympus Norge AS 

Delkontrakt 44: Fremmedlegemetang/gripetang engangs

Leverandører:
1. Inclino AS
2. Endotech AS 

Delkontrakt 46: Klips til behandling av perforasjoner

Leverandør: Kebomed AS 

Delkontrakt 47: Blokkepinner til øsofagus engangs

Leverandør: Endotech AS 

Delkontrakt 48: Distale hetter til skop

Leverandører:
1. Endotech AS
2. Olympus Norge AS 

Delkontrakt 49: Overtuber til gastroskopi

Leverandør: Endotech AS  

Delkontrakt 50: Ventilsett til Olympus endoskop engangs

Leverandør: Endotech AS  

Delkontrakt 51: Ventilsett til øvrige endoskop engangs

Leverandør: Inclino AS  

Delkontrakt 52: Biopsiventil til vannspyling engangs

Leverandør: Vingmed AS 

Delkontrakt 53: Rengjøringsventil engangs

Leverandør: Vingmed AS  

Delkontrakt 54: Biteringer engangs

Leverandør: Boston Scientific Nordic AB

Delkontrakt 55: Løftevæske

Leverandør: Inclino AS  

Delkontrakt 57: Slangesett til ekstern spylekanal engangs

Leverandører:
1. Vingmed AS
2. UpViser AS
3. Inclino AS
4. Olympus Norge AS

Delkontrakt 58: Slangesett til luft-/vannkanal engangs

Leverandør: Inclino AS  

Delkontrakt 59: Slangesett til vannspyling hybrid

Leverandør: Inclino AS 

Delkontrakt 60: Ekstra sug til arbeidskanal

Leverandør: Endotech AS  

Delkontrakt 61: Polyppfelle til sug

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB
2. UpViser AS
3. Vingmed AS

Delkontrakt 62: Rensebørster engangs

Leverandører:
1. Vingmed AS
2. Olympus Norge AS 

Delkontrakt 63: Kolon shorts/bukse engangs

Leverandør: Inclino AS

Delkontrakt 64: Plasttrekk til bakker for transport av skop

Leverandør: Vingmed AS  

Delkontrakt 65: Permanent markeringsvæske til slimhinne

Leverandør: Inclino AS 

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

Slik brukes avtalen

Det er tildelt avtale per delområde, med parallelle rammeavtaler med prioritet for enkelte delområder for å ha et dekkende produktsortiment for pasientbehandlingen. Ved parallelle rammeavtaler er leverandørene rangert etter plassering i konkurransen, hvor den høyest rangerte leverandør er hovedleverandør. Valg av produkter fra leverandør med lavere rangering enn hovedleverandør vil kun skje når medisinskfaglige vurderinger av behandlende lege tilsier dette, eller at hovedleverandør ikke kan levere aktuelt produkt.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 

Logg inn (Innkjøpsportalen)

​Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under 

Logg inn (leverandørstatistikk)

Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)Fant du det du lette etter?