Gjelder alle helseforetak i Helse Midt-Norge

Forbruksvarer til Sakura Tissue-Tek Prisma & Tissue-Tek Film og Sakura VIP6

Avtalen gjelder fra 01.01.2023 til 31.12.2032.Hva inneholder avtalen?

Avtalen gjelder Instrumentspesifikke forbruksvarer til Sakura Tissue-Tek Prisma & Tissue-Tek Film og  Sakura VIP6  til St. Olavs hospital HF

Hvem er leverandører?

Sakura Finetek AS – 202169

Kontaktpunkt: Espen Landmark-Rosen

Tlf: +47 47616243

E-post: e.landmark-rosen@sakura.eu 

Produkter på avtale

  1. Tissue-Clear® Xylene Substitute, 5 L
  2. Coverslipping Film 70 m (1 x 5) (Sakura Tissue-Tek Prisma & Tissue-Tek Film)
  3. Coverslipping Film Cutter Blades, 5/cs (Sakura Tissue-Tek Prisma & Tissue-Tek Film)
  4. VIP® 6 Paraffin Waste Bags, 1x12 (Sakura VIP6)

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp


​Lilly Bratås Smits

prosjektleder og avtaleforvalter 
Lilly.Bratas.Smits@sykehusinnkjop.no


​Mats Eidsmoen Vik

avtaleforvalter ​
forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no

​​

Dokumenter

​Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Logg inn (ProWeb)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under 

Logg inn (leverandørstatistikk)

Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)Fant du det du lette etter?