Lokal avtale for St. Olavs hospital HF

Hjertekirurgi, forbruksmateriell - STO

Avtalen gjelder fra 1. august 2018 til 31. juli 2022.

Avtalen gjelder forbruksmateriell til hjertekirurg.

Hvem er leverandører?

Edwards Lifesciences Nordic AB, NUF
Kontaktperson: Alexandra Andrei
Tlf: +46 40204878
E-post: alexandra_andrei@edwards.com

LivaNova Norway AS
Kontaktperson: Fredrik Segelström
Tlf: +46 708 921922 
E-post: fredrik.segelstrom@livanova.com

Maquet Nordic Norway
Kontaktperson: Diana Hiller
Tlf: +47 93 07 02 08
E-post: diana.hiller@getinge.com 

Mediplast AS
Kontaktperson: Ketil Johansen
Tlf: 90 68 80 19
E-post: ketil.johansen@mediplast.com

Medistim AS
Kontaktperson: Hanne Waaler
Tlf: 23 03 52 56
E-post: hanne.waaler@medistim.com

Medtech
Kontaktperson: Kim Erik Holter
Tlf: 90 91 55 60
E-post: medtech@online.no

Medtronic Norge AS
Kontaktperson: Elin Olsen
Tlf: +45 32 48 18 00 / +45 27 79 76 27
E-post: avtaler@medtronic.com 

Produkter på avtale

Følgende delområder er på avtale (Leverandør/avtalenummer):

 • Delområde 1: Hemokonsentrator (LivaNova Norway AS/200281)
 • Delområde 2: ACT-Målinger (Medtronic Norge AS/200286)
 • Delområde 3: Antegrad kardioplegi-kanyle (Medtronic Norge AS/200286)
 • Delområde 4: Koronar incisjonskniv (Medistim Norge AS/200284)
 • Delområde 5: Thoraxdren silicon-slange (Mediplast AS/200283)
 • Delområde 6: Temporære pacemakerelektroder (Medtronic Norge AS/200286)                    
 • Delområde 7: Kardioplegikanyle/når til aorta (LivaNova Norway AS/200281)
 • Delområde 8: Coronary artery retraction clip (Medtronic Norge AS/200286)
 • Delområde 9: Blower/insufflator (luftspyler ved off-pump kirurgi) (Medtronic Norge AS/200286)
 • Delområde 10: Retrograd kardioplegi-kanyle (Edwards Lifesciences Nordic AB, NUF/200280)
 • Delområde 11: Kateter og adapter (Medtronic Norge AS/200286)
 • Delområde 12: Perfusjonsutstyr til åpen hjertekirurgi (Medtronic Norge AS/200286)
 • Delområde 13: ECMO-sett (Maquet Nordic Norway/200282)
 • Delområde 14: Intra aorta ballongkateter (Maquet Nordic Norway/200282)
 • Delområde 15: Lyskekanyler, voksen (Maquet Nordic Norway/200282)
 • Delområde 16: Lyskekanyler, barn (Medtronic Norge AS/200286)
 • Delområde 17: Vene- og aortakanyler (Medtronic Norge AS/200286)
 • Delområde 18: Retrograd kanyle for antegrad cerebral perfusjon (Medtronic Norge AS/200286)
 • Delområde 19: Konnektorer (LivaNova Norway AS/200281)
 • Delområde 20: Vaskulære stanser (Medtech/200285)

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

​Sindre Faanes

prosjektleder 
sindre.faanes@sykehusinnkjop.no

​Håvard Augdal

avtaleforvalter ​
forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no​o

Dokumenter

Slik brukes avtalen

En leverandør per delområde. Avrop foregår i henhold til kontrakt.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Logg inn (ProWeb)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under 

Logg inn (leverandørstatistikk)   

Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)

Fant du det du lette etter?