Lokal avtale for Helse Nord-Trøndelag HF

Katarakt prosedyrepakke - HNT

Avtalen gjelder fra 1. september 2019 til 1. april 2020, med mulighet for forlengelse i 1 år. Avtalen er forlenget til 31. desember 2021.

Avtalen gjelder kjøp av prosedyrepakke innen katarakt til sykehuset Namsos.

Hvem er leverandører?

Følgende leverandør er valgt:

Alcon Nordic A/S 
Avtalenummer 200752
Kontaktperson: H
anna Tvede Andersen
Telefon +45 28450579
E-post: hanna.tvede_andersen@alcon.com

Produkter på avtale

Det er inngått avtale med én leverandør og følgende produkt er på avtalen:

  • N-OPHTALMIC PACK

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Brit Grøset

prosjektleder 
brit.groset@sykehusinnkjop.no
+47 988 98 090

Portrett

Laila Wold Snildal

avtaleforvalter 
laila.wold.snildal@sykehusinnkjop.no
+47 469 01 045

Dokumenter

Slik brukes avtalen

Avtalen som er inngått er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. Avrop foregår i iht kontrakt.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Logg inn (ProWeb)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under 

Logg inn (leverandørstatistikk)

Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)


Fant du det du lette etter?