Lokal avtale for St.Olavs hospital

Kuvøser til nyfødt intensiv

Avtalen gjelder fra 17. oktober 2018 til 16. oktober 2020, med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år. 

Avtalen omfatter kjøp av kuvøser til nyfødt intensiv for St. Olavs hospital HF. 
Øvrige helseforetak i Helse Midt-Norge (Helse Nord-Trøndelag, Helse Møre og Romsdal) kan i tillegg benytte seg av ovennevnte avtale som opsjon.

Hvem er leverandører?

GE Healthcare Norge AS
Avtalenummer 200489
Kontraktsansvarlig: Ida Torresen
Tlf: 91521497
E-post: idatorresen@ge.com

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Anita Antonsen Sand

prosjektleder / avtaleforvalter
anita.a.sand@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

Slik brukes avtalen

Avrop foregår iht kontrakt.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Logg inn (ProWeb)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under 

Logg inn (leverandørstatistikk)

Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)


Fant du det du lette etter?