Avtale for alle helseforetak i Helse Midt-Norge RHF

Luftveisprodukter

Avtalen gjelder fra 15. april 2019 til 14. april 2023. 

Avtalen gjelder for levering av luftveisprodukter innen anestesi og intensiv, inkl. akutte-og prehsopitale forbruksartikler, invasiv trykkmåling og oksygenbehandling.

Hvem er leverandører?

Følgende leverandører er valgt for de ulike produktgruppene: 

Abbott, avtalenummer 200670

 • Tube tracheostomi silikon

 • Tracheostomitube innerkanyle

 • Tracheostomitube justerbar

 • Tracheostomi  percutansett

 • Tracheostomisett

 • Tracheostomi percutansett

 • Tracheostomi nødsett

 • Intubasjonsguide Introducer

 • Tillegsutsyr til tracheostomi


Ambu Norge Filial, avtalenummer 200671

 • Laryngsmasker engangs anatomisk

 • Larynxmasker engangs med aspirasjonskanal

 • Bronchoscop


Convatec Norway, avtalenummer 200672

 • Intubasjonsmandreng


Dolema, avtalenummer 200673

 • Forstøverutstyr komplett til bruk i slangekrets


Ecomed, avtalenummer 200674

 • Tube tracheostomi enpasient

 • Tube nasopharyngeal

 • Tube endotracheal preformert

 • Tube endotracheal microlaryngoskopi

 • Tube endotracheal armert

 • Oksygenslanger med tilbehør

 • Konnektor og mellomstykke - festeklype/klips til respirator


F&P, avtalenummer 200675

 • Utstyr til Highflow


Jacomedic, avtalenummer 200677

 • Tube laryngeal til blind intubasjon

 • Ventilasjonsbager anestesi

 • Respiratorslanger transportkuvøse.

 • Nesebrille

 • Larynxmasker gelbasert med aspirasjonsfilter

 • Konnektor og mellomstykke


Lærdal Medical, avtalenummer 200678

 • Maske ventilasjon flergangs


Mediplast, avtalenummer 200679

 • Ventilasjonsbager anestesi

 • Svelgtuber

 • Smøregel

 • Oksygenmasker, foruten Oxymask

 • Forstøversett enpasient 


Medtronic, avtalenummer 200680

 • Tube endotracheal standard myk u/cuff

 • Tube endotracheal armert

 • Konnektor og mellomstykke - swivelkonnektor barn

 • Fukteflaske oksygen

 • Filter anestesi - elstat rett voksen og maskinfilter


Merit, avtalenummer 200681

 • Invasive trykksett


Normedin, avtalenummer 200682

 • Laryngoskopblad og håndtak


Ortomedic, avtalenummer 200683

 • Tube tracheostomi subglottisk


Philips Norge, avtalenummer 200684

 • Minipep


Puls as, avtalenummer 200685

 • Tube endotracheal standard

 • Tube endotraceheal myk preformet

 • Tube endotracheal microlaryngoskopi m cuff

 • Tube endobronch dobbellumen

 • Larynxmasker engangs standard rett

 • Larynxmasker engangs armert

 • Filter anestesi


TIMIK, avtaenummer 200686

 • Spirometri

 • Cpap system barn komplett


Vyaire, avtalenummer 200687

 • Ventilasjonsbager anestesi

 • Sirkelsystem slanger anestesi


Infiniti Medical, avtalenummer 200676

 • CPAP prehopsitalt


Kontaktpersoner hos leverandørene:

INFINITI MEDICAL AS
Bjørn-Egil Johne - 32 20 10 00 - bej@infiniti.no

AMBU NORGE FILIAL
Leif Henning Tønnessen - 380 28 888 - sales.no@ambu.com

JACOMEDIC AS
Morten Øvsteng - 415 62 063 - morten.ovsteng@jacomedic.no

MEDIPLAST AS
Jannicke Haugseth - 32 88 11 00 - jannicke.haugseth@mediplast.com

MEDTRONIC NORGE AS
Elin Olsen - +45 32481800 / +45 27797627 - avtaler@medtronic.com

NORMEDIN AS
Lars Petter Rabstad - 90865170 - post@normedin.no

PULS AS
Kristin Fjermeros Øverland - 952 21 767 - Kristin.fjermeros.overland@puls-norge.no

CONVATEC NORWAY AS
Rolf Lønseth - 91392764 - rolf.lonseth@convatec.com

LAERDAL MEDICAL AS
Aina Haug - 918 70 760 - aina.haug@laerdal.com

TIMIK AS
Kristin Westbye - 22075220 - kristin.westbye@timik.no

ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS AS
Guri Nilsen - 24056726 - guri.nilsen@alere.com

FISHER & PAYKEL HEALTHCARE AB, FILIAL I NORGE
Tor Solheim - 48 40 41 12 - tor.solheim@fphcare.no

PHILIPS NORGE AS
Lene Takelund - 957 28 009 - lene.takelund@philips.com

ORTOMEDIC AS
Heidi Østby - 67518600 - ortomedic@ortomedic.no

ECOMED HELSEPRODUKTER AS
Hanne Marie Greibrokk - 67 13 70 00 - hanne.greibrokk@ecomed.no

DOLEMA AKTIEBOLAG
Claes Dahlin - +46 7044 11 595 - claes.dahlin@dolema.com

Produkter på avtale

Det er inngått rammeavtale med én leverandør per delleveranse. Unntaket er delleveranse 4, 13, 24, 44, 54, her er det inngått avtale pr varelinje.

1. Bronchoscop engangs
2. Cpap prehospitale
3. Cpap system barn komplett med tilbehør
4. Filter anestesi/intensiv
5. Forstøversett enpasient
6. Forstøverutstyr flergangs **
7. Forstøverutstyr komplett til bruk i slangekrets 
8. Fukteflaske oksygen
9. Tilleggsutstyr til tracheostomi
10. Intubasjonsguide introducer
11. Intubasjonsmandreng
12. Invasive trykksett og tilbehør
13. Konnektor og slangestykke til slangekrets
14. Laryngoskopblad og håndtak
15. Larynsmasker engangs armert
16. Larynxmasker engangs med aspirasjonskanal
17. Larynxmasker engangs rett standard
18. Larynxmasker gelbasert med aspirasjonskanal engangs
19. Laser tube *
20. Maske ventilasjon non invasive ikke ventilert
21. Mini pep
22. Nesebrille med tilbehør
23. Nesepolstring til ventilasjonsmasker *
24. Oksygenmasker ***
25. Oksygenslanger med tilbehør
26. Respiratorslanger og tilbehør *
27. Sirkelsystem slanger anestesi
28. Slangesystem enpasient tranasportkuvøse_respirator
29. Smøregel
30. Spirometri
31. Svelgtube
32. Testutstyr til respirator *
33. Tracheostomi  nødsett
34. Tracheostomi percutansett
35. Tracheostomisett
36. Tracheostomitube enpasient med innerkanyle
37. Tracheostomitube justerbart feste
38. Tracheostomitube og innerkanyle
39. Tube endobronch dobbellumen
40. Tube endotracheal  med sublottisk sugekanal
41. Tube endotracheal microlaryngoscopi
42. Tube endotracheal myk preformet nasal
43. Tube endotracheal preformert oral
44. Tube endotracheal armert
45. Tube endotracheal standard myk u/cuff
46. Tube endotracheal standard
47. Tube laryngeal til blind intubasjon
48. Tube nasopharyngeal
49. Tube tracheostomi enpasient
50. Tube tracheostomy silikon
51. Tube tracheostomi subglottisk med sugekanal
52. Tueb nasal tracheal med «Parker-Flex» eller tilsvarende *
53. Utstyr til high-flow
54. Ventilasjonsbager anestesi
55. Ventilasjonssett enpasient *
56. Laryngsmaske engangs standard anatomisk

* Deltilbud er utlyst på ny anskaffelse. Tentativ oppstart mai/juni 2020
** Dette er skilt ut som en egen avtale. Lenke til denne avtalen finner du her.
*** Dette er skilt ut som en egen avtale. Lenke til denne avtalen finner du her.

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

​Brit Grøset

prosjektleder 
brit.groset@sykehusinnkjop.no

​Laila Wold Snildal

avtaleforvalter 
forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no​​​

Dokumenter

Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med hver leverandør. Unntaket er delleveranse 4, 13, 24, 44, 54, her er det inngått avtale pr varelinje. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. Avrop foregår i iht kontrakt. 

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 

Logg inn (Innkjøpsportalen

Logg inn (ProWeb)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under 

Logg inn (leverandørstatistikk)

Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)


Fant du det du lette etter?