Avtale for alle helseforetak i Helse Midt-Norge RHF

Prosedyrepakker og operasjonsoppdekning

Avtalen gjelder fra 3. oktober 2016 til 2. oktober 2020. Avtalene er forlenget til 2. mars 2021. Avtalene er forlenget til 2. august og 31. desember 2021.

Avtalen omfatter prosedyrepakker og operasjonsoppdekning. Avtalen er delt inn i 14 delområder:

Del 1 Prosedyrepakker – Ortopedi
Del 2 Prosedyrepakker - Thorax/Hjertekirurgi
Del 3 Prosedyrepakker – Sentralvenekateter
Del 4 Prosedyrepakker - ØNH/Øye
Del 5 Prosedyrepakker - Generell kirurgi, Urologi, DaVinci og Gyn
Del 6 Prosedyrepakker – Nevrokirurgisk
Del 7 Prosedyrepakker - PCI (Angio)*
Del 8 Prosedyrepakker – Pacemaker
Del 9 Prosedyrepakker - Kard.Lab
Del 10 Prosedyrepakker – Katarakt
Del 11 Oppdekningssett
Del 12 Apparattrekk og tildekning
Del 13 Transparente dekkeprodukter
Del 14 Oppdekningsprodukter.

* Dette er skilt ut som en egen avtale. Lenke til denne avtalen finner du her.

Hvem er leverandører?

Det er inngått avtale med fire leverandører. Her finner du en oversikt over hvem de er, og hvem de har som kontaktpersoner:

ALCON NORDIC NORWAY  
Jan Schrøder - + 45 20 23 88 68 - jan.schroder@alcon.com

3M NORGE AS
Torstein Hegland - 907 71 743 - thegland@mmm.com

MERIT MEDICAL NORWAY AS
Terese Nilsson - 800 11 629 - nordictenders@merit.com

MÖLNLYCKE HEALTH CARE AS
Hans Hermansen - 905 30 352 - hans.hermansen@molnlycke.com

Produkter på avtale

Følgende produkter er på avtale (produkt/leverandør):

Mølnlycke Health Care AS, avtalenummer 75000272
– Prosedyrepakker Ortopedi
– Prosedyrepakker Thorax/Hjertekirurgi
– Prosedyrepakker ØNH/Øye
– Prosedyrepakker Generell Kirurgi, Uro, DaVinci og Gyn
– Prosedyrepakker Nevrokirurgi
– Oppdekningssett
– Apparattrekk og tildekning
– Oppdekningsprodukter

Merit Medical Norway AS, avtalenummer 75000271
– Prosedyrepakker Sentralvenekateter (CVK)
– Prosedyrepakker Pacemaker
– Prosedyrepakker Kard.Lab.

Alcon Nordic As, avtalenummer 75000250
– Prosedyrepakker Katarakt

3M Norge AS, avtalenummer 75000270
– Transparente produkter

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Terje Sandberg Nordahl

prosjektleder 
terje.nordahl@sykehusinnkjop.no
+47 473 75 481

Portrett

Laila Wold Snildal

avtaleforvalter 
laila.wold.snildal@sykehusinnkjop.no
+47 469 01 045

Dokumenter

Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med hver leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. Avrop foregår i iht kontrakt.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Logg inn (ProWeb)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under 

Logg inn (leverandørstatistikk)

Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)
Fant du det du lette etter?